Logo rubriky
4/1992
  Fandom (další) (98)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

ČESKOSLOVENSKÝ SF FANDOM

       
       Na jesennej porade sci-fi klubov v Šumperku bol ustavený výbor Československého SF fandomu (ČSSFF) v zložení Zdeněk Rampas, Egon Čierny, František Hlous, Petr Konupčík a Peter Pavelko. Tento výbor by mal zaisťovať prípadnú činnosť ČSSFF, ktorá by mala spočívať hlavne v zastupovaní klubov pri jednaniach v ktorých je potrebná právnická osoba (napr. sponzorstvo, vydávanie fanzinov) a v zabezpečení akej-takej informovanosti klubov.
       Klub sa stáva členom automaticky po zaslaní členského príspevku 100 Kčs zelenou zloženkou „A“ na konto uvedené na konci tohto listu. V tejto čiastke je zahrnuté aj predplatné na 1 Interkomu na rok 1992. Kluby, ktoré si Interkom zaplatili zvlášť môžu zaplatiť len 60 Kčs. Okrem toho dostanete z času na čas aktuálny informačný materiál a aktualizovaný zoznam sci-fi klubov. So všetkými problémami, návrhmi a žiadosťami sa obracajte písomne, telefonicky, či ústne na členov vyššie uvedeného výboru. Kontaktné adresy a telefónne čísla nájdete na konci tohto listu.
       Zdraví Vás
Peter Pavelko
       
       Bankové spojenie ČSSFF: 907551-038/0800
       Kontaktné adresy:
       
       Zdeněk Rampas, Letecká 6, 161 00 Praha 6, tel. (02)366605
       Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4, tel. (02)4296982
       František Hlous, Leninova 233, 417 31 Novosedlice
       Petr Konupčík, Šumperk, tel. do zamestnania (0649)4212
       Peter Pavelko, Liptovská 4, 821 09 Bratislava, tel. (07)67208, tel. do zamestnania (07)333803 linka 24
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK