Logo rubriky
3/1993
  Cony (další) (107)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Vyhodnocení ankety

Účastníci Parconu 92 si zajisté vzpomenou na anketní lístek, který obdrželi s ostatními materiály u prezence. Anketa se týkala otázky, zda jsou scifisté v manželství úspěšnější než ostatní československá populace.
       Mám-li být upřímná - anketa se s příliš velkým úspěchem nesetkala. Ne že by se jí zúčastnilo málo respondentů nebo že by výsledky nebyly zajímavé. Ovšem svobodná část fandomu se cítila ukřivděna, že jsou pro ni určeny jen první tři otázky. Takže jsem si vzala ponaučení a na přístí Parcon se můžete těšit - už vymýšlím anketu, která se bude týkat doufám všech.
       Ale teď zpět k té letošní. Předesílám, že netvrdím, že následující výsledky mají všeobecnou platnost. Možná by byly jiné, kdyby anketní lístek vyšel v Ikarii. Vzhledem k celkovému počtu respondentů také v několika případech 1 hlas = 1%. Neuvádím úmyslně všechny výsledky a závislosti, ale jen ty nejzajímavější, a to kromě dvou prvních údajů v procentech. Pokud se údaj zjištěný v této anketě zásadně liší od celostátního průměru ve statistické ročence, uvádím tento údaj v závorce.
       Takže z celkového počtu rozdaných dotazníků (520) se mi jich vrátilo vyplněných 102. V jednom chyběly základní údaje, další tři jsem vyřadila později pro nejasnost odpovědí a rozpornost. Muži tvořili 72,3% (49%) respondentů, ženy 27,7% (51%). K české národnosti se přihlásilo 79% (66%), slovenské 16%, jiné - 5% (většinou byla dopsána národnost moravská, 1x scifistická).
       
       Věkové složení:
       do 20 let - 19%
       21 - 30 let - 37%
       31 - 40 let - 25%
       41 - 50 let - 14%
       51 - 60 let - 3%
       nad 60 let - 2%
       
       Průměrný věk respondentů: 31,7 roků (33,2)
       muži - 29,7
       ženy - 33,64
       
       Stav:
       svobodní - 44% (80,9%) především muži do 20 let a ženy do 30 let
       poprvé ženatí/vdané - 41%
       1x rozvedení - 8%
       2x rozvedení - 5% (19%)
       3 sňatek - 2%
       
       Bezdětná manželství: 15% (27%)
       Průměrný počet dětí: 1,14 (téměř 2)
       Průměrná délka menželství: 8,65 let (10 - 14 let)
       
       Proč se rozvádějí muži z fandomu: ze všech možných důvodů (neuvážený sňatek, alkohol, rozdílnost povah a zájmů, sexuální problémy...), ovšem nikoli pro zlé zacházení a bití.
       Nejčastější důvod: rozdíl povah a zájmů; ženy: rozdílnost povah, sexuální a zdravotní důvody.
       POZOR: ani jedna respondentka se nerozvedla pro alkohol, ačkoli v celostátním průměru ženy uvádějí alkohol v 15% jako důvod k rozvodu.
       Obě skupiny uvádějí jako důvod (!) vášen pro SF.
       
       Věk partnera: stejně muži, ženy i celostátní průměr (= muž starší maximálně o 5 let).
       Průměrný věk dětí při rozvodu: 6,7 roku
       Nejrizikovější věk pro rozvod: ženy okolo 30-40 let, muži okolo 20-30 let.
       
       Závěry:
Vyjdeme-li ze zjištěných výsledků, není rozdíl mezi páry v Českých zemích a na Slovensku. Muži tvoří ve fandomu více než 70% (což je obecně známo - ale v posledních letech se situace zlepšuje). Základ tvoří věkové kategorie 20 - 40 let.
       Jako manželé jsou scifisté solidní partie, protože pokud už se ožení, vydrží v prvém manželství. Mají sice méně dětí (většinou jen jedno), ale nezůstávají bezdětní. rozvádějí se ze stejných důvodů jako normální lidé, občas také kvůli SF. Pokud se ale má manželství scifisty rozpadnout, pak se rozpadne dříve než manželství nescifisty. Z výzkumu vyplývá, že ženy - scifistky mají šestý smysl, podle kterého rozeznají již v útlém mládí alkoholika a toho si pak nevezmou (nebo se s ním aspoň nerozvedou kvůli alkoholu).
       Pro úplnost ještě doplním, že pouze čtyři respondenti uvedli, že se necítí být scifisty. Tři z nich byli svobodní, meritum výzkumu proto neovlivnili, a jeden z nich byl sice rozvedený, ale nevyplnil(a) pohlaví ani věk, proto právě tento hlas musel být vyřazen už na začátku.
       Děkuji organizátorům Parconu 92 i všem, kteří lístek vyplnili. Nashledanou na Parconu 93 v Šumperku, aneketa týkající se sexu snad osloví každého.
Daniela
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK