Logo rubriky
8/1993
  SF soutěže (další) (111)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Cena Gustáva Reussa 1993

(Literárna súťaž poviedok žánru sci-fi)
       Slovenský syndikát autorov fantastiky (SSAF) vyhlasuje III. ročník literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa o pôvodnú, slovensky písanú poviedku žánru science-fiction.
       Poslaním súťaže je podporovať rozvoj pôvodnej vedeckofantastickej tvorby v slovenskom jazyku a cieľom:
       - objavovať nové talenty v oblasti tvorby SF
       - pomôcť začínajúcim autorom žánru SF
       - zabezpečiť publicitu a popularizáciu autorom SF
       Podmienky účasti v lit. súťaži Cena Gustáva Reussa:
       - súťaž je anonymná a vekovo neohraničená
       - prijímajú sa poviedky písané v jazyku slovenskom (aj autorov žijúcich v zahraničí) v rozsahu maximálne 10 normostrán strojopisného textu. Akceptujú sa nejviac tri poviedky od jedného autora. Sútažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované.
       - poviedky do sútaže, každú v štyroch exemplároch, nepodpisujte, ale v zásielke priložte zalepenú obálku obsahujúcu zoznam prác, meno, presnú adresu a rodné číslo.
       - poviedky zaslané do súťaže ostávajú vyhlasovateľom k dispozícii a nevracajú sa. Publikované práce budú honorované bez ohľadu na umiestnenie v súťaži.
       Uzávierka súťaže je 30. septembra 1993!
       Odborná porota udelí základné ceny.
       1. cena je 4.000 Sk
       2. cena je 3.000 Sk
       3. cena je 2.000 Sk
       Najmladšiemu finalistovi súťaže bude udelená zvláštna cena 1.000 Sk.
       Vyhlasovatelia súťaže na základe rozhodnutia odbornej poroty môžu jednotlivé cenu rozdeliť ex-aequo, prípadne niektorú z cien neudeliť.
       Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie víťazov sa uskutoční na oficiálnom vyhodnotení a oznámi aj prostredníctvom tlače v novembri 1993.
       Najúspešnejšie poviedky budú publikované o.i. v špeciálnom poviedkovom zborníku.
       Súťažné práce posielajte na adresu:
       Slovenský syndikát autorov fantastiky, P.O.BOX 70, 852 70 Bratislava.
       Obálku označte heslom „Literárna súťaž“.
       Odkazy nakladateľom SF literatúry
       Vážení priatelia, bývalí aktivisti fandomu. Zaplavujete nás čítateľov desiatkami titulov z ktorých je mnohokrát hlavybolenie, preklínanie vlastnej tuposti, prečo som vôbec takú sprostosť kúpil atď. Rád by som Vám pripomenul nekonečné rozhorčené debaty a diskusie na nespočetných conoch v ktorých ste Vy samotní s iskrou v oku a mávajúcimi päsťami hrmeli nad slaboduchou edičnou politikou bolševických vydavateľských domov. Ako Vám chýbajú preložené najlepšie diela P. Andersona, R. Bradburyho, J. Brunnera, H. Ellisona, U.K.LeGuinovej, M. Moorcocka, L. Nivena, F. Pohla, C. Simaka, R. Silverberga, R. Zelaznyho atď., atď.
       Verte mi, milí nakladatelia, že chýbajú aj mne, obyčajnému a mierne sčítanému scifistovi doteraz.
       Ostatne ak budete naháňať autorské práva na dnes už drahé knižky, skúste si opäť prečítať publikácie Vladimira Gakova - Putování na stroji času a Ondřeje Neffa - Všechno je jinak.
       Myslím, že aj za iných Vás pozdravuje
Vlado Srpoň
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK