Logo rubriky
12/1994
  Fandom (další) (122)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

Zápis z Podzimní porady sf klubů
v Březové nad Svitavou

       1. Vyhodnocení Parconu 94 a koncepce Parconu 95
       a) po Parconu 1994 zůstal deficit pouhých 17 000 Ks, Pracon sám hodnocen velmi kladně
       b) jediný kandidát na Parcon 1995 je sf klub Nazca z Ústí nad Labem: Parcon bude spojen s Bohemiaconem, a odehraje se 1.,2.,a 3. září 1995. Bude nutno sladit konání Parconu a Worldconu. Zdeněk Rampas projedná s L. Peškou.
       2. Návrh na Parcon 1996 - Lednice na Moravě.
       3. Zpráva o Bohemiaconu a jeho zhodnocení: Zúčastnilo se 700 osob, z toho 200 nepřihlášených. Con uzavřen bez deficitu.
       4. Zpráva o přípravě Draconu 25.-27. 11. 1994
       5. Zpráva o přípravě Miniconu 19. 11. 1994 na Národní třídě 25 ve studiu Gag B. Hubnera.
       6. 24. 11. 1994 pořad Nákaza v Národním technickém muzeu v rámci Týdne vědecké kultury,
       7. 1.-3. 12. 1994 ve Veletržním paláci výstava neziskových organizací, fandom jako celek se účastní,
       8. 10. 12. 1994 Burza knih v klubu RUR (Národní dům na Vinohradech),
       9. 19. 11. 1994 Miniistrocon Bratislava PKO,
       10. 7. 12. 1994 Minimikuláškon v Prešově,
       11. Tatracon - 1. víkend v červnu 1995
       12. 30. 12. 1994 -1.1.1995 Silvescon ve Slovenském ráji,
       13. Zhodnocení menších conů: Geacon, Mlejncon, Kokon, Dementcon, Čarocon, Vakukon, Plcon,
       14. Diskuse o Mlokovi a Ludvíkovi:
       - figurky Mloka zabezpečeny, nutno je zaplatit,
       - nutno uvědomit nominované - sekretář poroty odevzdá pořadatelům Parconu seznam postupujících do druhého kola do 30.4., v tomtéž termíny i tipy pro Kočas,
       15. Příprava nových propozic CKČ - koordinace návrhů F. Novotný,
       16. Cena Ludvík: Figurky zajistí SFK Banská Bystrica,
       Nominace Ludvík: C. Biedermannová, Dáreček, Bronec, Pavelko,Pavlík, Adamovič, Párička, P. Poláček, F. Moravec, E. Čierný, F. Novotný
       Nominace Mlok za zásluhy: Kantůrek, K.Soukup, Ikarie, Adamovič, E. Čierný, F. Novotný
       18. Jarní porada 21.-23.4.1995, Podzimní porada 20.- 22.10.1995 v Březové nad Svitavou,
       19. Příspěvky do draconských novin nejpozději týden před akcí,
       20. 7. 4. 1995 Geacon, 13. 1. 1994 Pivocon.
       

Sponzor akce : Potraviny Polička

       Zapsala: C. Biedermannová
       Poradu řídil: Z Rampas

ZIK

       
Warlock-Brutal horror #1 56,-
Morresey:Kedrigern doma a na cestách 59,-
Sapkowski: Tandaradei 69,-
Nejlepší Horory roku I 80,-
Delany: Novab 68,-
Michael P. Kube - MCDowell: Odysea + McQuay: Podezření (Robouniversum I.Asimova 2) 109,-
Neff: Milénium 2 Země bojující 49,- brož, 69,- vázaná
Ben Bova: Triumf 75,-
P.D.Jamesová: Země prázdných domů 80,-
Cherryhová: Odvážná Chanur 68,-
Arnaud: Stanice fantomů (13. edová spol.) 45,-
       
       SF klub GEA Boskovice oznamuje výsledky soutěže
Paralelní světy Země - ročník '94:
       1. místo: Tři brány - Jana Rečková
       2. místo: Krvavý květen - Milan Štajer
       3. místo: Exodus - Pavel Obluk
       Současně vyhlašuje další ročník této soutěže, jehož uzávěrka je 15.3.1995. Vyhlášení a předání cen proběhne opět na GEACONu 95 8.4.1995 v Boskovicích. Svá literární díla i dílka zasílejte ve dvou kopiích nebo na disketě 3,5'' ve formátech T602, MAT, KLASIK, AMIPRO, WINTEXT, KINDWORTS-KOI8CS (pro AMIGU). Texty pokud možno nechte nezarovnané. Pořadatel si vyhrazuje právo na zveřejnění.
       
       Adresa: SF klub GEA Boskovice při MKS,
Hradní 3, 680 01 Boskovice
Martin Šindelka

INTERSECTION,

       glas.gifWORLDCON v Glasgow, se blíží, dopravu a program cca desetidenní cesty zajišťuje L. Peška. Postarejte se o propagaci mezi svými známými, i nescifáky, con není povinný a ostatní program bude bohatý, bližší informace příště, cena cca 9 999 Kč.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK