Logo rubriky
13/1994
  Cony (další) (123)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

INTERSECTION

WORLDCON
Glasgow
       CK SLAN tour
       Vítězná 1568
       27401 SLANÝ tel. 0314 / 3836
       Czech Republic tel.,fax 0314 / 7359
       ____________________________________________
       

ZÁJEZD NA WORLDCON
DO GLASGOWA

       
       Existují 2 varianty programu:
       
       Varianta I:
        zahrnuje pobyt na WORLDCONU v Glasgově + výlety ve Skotsku + krátký pobyt v Londýně + návštěva dalších zajímavých míst v Anglii.
       
       Program:
       1.den: Brzy ráno odjezd z ČR. Večer zastávka v Bruggách. V noci trajekt do Anglie (Zeebrugge - Felixstowe, doba plavby 8 hodin). Možnost potopení trajektu minimální.
       2.den: Zastávka v univerzitním městě Cambridge. Večerní zastávka v Yorku - historické centrum severní Anglie s překrásnou katedrálou (The Minster). V noci non-stop přejezd do Skotska.
       3.den: Glasgow - dopoledne orientační seznámení s městem, odpoledne ubytování a volno.
       4.den: Fakultativní výlet k jezeru Loch Lomond a k zříceninám hradu URQUHART, k nejvyšší hoře Skotska BEN NEVIS a k Fort Williams. Večer návrat do Glasgowa.
       5.den: Fakultativní výlet přes skotskou vysočinu do města Perth (překrásné přírodní scenérie). Crief - návštěva palírny skotské whisky. Stirling Castle - zastávka u hradu skotských králů. Večer návrat do hotelu.
       6.den: Fakultativní výlet (polodenní) k jezeru LOMOND a městečku ARROCHAR.
       7.den Ráno odjezd do Edinbourghu, prohlídka nejkrásnějšího skotského města. Návštěva hradu, katedrály a historického centra. V noci non-stop přejezd do Anglie.
       8.den: Dopoledne zastávka ve Stratfordu (Shakespeare). Odpoledne prohlídka Oxfordu. Večer příjezd do Londýna, ubytování v hotelu.
       9.den: Výlet do Stonehenge (kamenné šutry) a Salisbury (skoro nejstarší katedrála). Večer okružní jízda městem + pěší prohlídka nočního centra Londýna (Čínská čtvrť, Soho atd., pokud se nebojíte).
       10.den: Dopoledne 2.část prohlídky Londýna (centrum, spíše pěšky). Odpoledne volno. Večer odjezd do Canterburry - prohlídka města a opatství. V noci trajektem do Belgie.
       11.den: Non-stop přes Německo. Večer příjezd do ČR.
       
       Termín: 22.8.- 1.9.95
       Cena: 9.980 Kč
       Cena zahrnuje: dopravu (Karosa), trajekt, 6x nocleh v hotelu + snídani, průvodce.
       
       Sleva pro účastníky WORLDCONU (bez výletů ve Skotsku): 9.630 Kč
       (výlety možno přiobjednat jednotlivě, dle zájmu)
       
       Varianta II:
       Vzhledem k tomu, že část předpokládaných účastníků projevila některá doplňující přání, je možné připravit i poněkud rozšířenější variantu zájezdu.
       Podstata rozšíření a doplnění by byla následující:
       - prodloužení pobytu o 2 noci, pravděpodobně v Londýně, doplnění programu /1 den Londýn, 1 den výlet jižní Anglie nebo dle dohody/
       - použití luxusního autokaru
       
       Zájezd by tedy v této podobě byl 13 denní v termínu cca 20.8.- 1.9. (trochu by se musel upravit denní program, aby vše navazovalo) a stál by cca 13.000 Kč.
       Předpokladem uskutečnění této varianty je dostatečný zájem mezi potencionálními účastníky (alespoň 70% zájemců o WORLDCON).
       
       Přihlášky s uvedením varianty I nebo II zasílejte písemně do 1.2.1995 na adresu:
CK SLAN tour
       L.Peška
       Vítězná 1568
       274 01 Slaný
       
       Využít můžete rovněž telefon či fax 0314/3836, 7359
       
       Vzhledem k tomu, že uskutečnění zájezdu předpokládá určitý minimální počet účastníků, odeslání vaší předběžné přihlášky neodkládejte.
L.Peška
CK SLAN tour
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK