Logo rubriky
4/1997
  (144)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Čtenářův průvodce po Interkomu

Jak číst tento IK

Jak chcete, já mám jen stručnou poznámku k článku Miliho (Petra) Habaly Otroci idejí.
       Nedomnívám se, že PK je otrokem Freudova učení, pouze v jeho duchu co nejlépe vyložil jemu známou část Holdstockova díla.
       Podobně je Franta Novotný vyložil ve světle teorie K. Junga, protože je s ní (jen hádám) obeznámen na populárnější rovině a více používá svůj (selský) rozum, jeho výklad není tak provokující.
       V antické škole probíhala cvičení tak, že žák v první části úlohy nějakou (učitelovu) tezi na základě probírané teorie nejprve hájil a potom vyvracel. Tento postup se s rostoucí matematizací vědy a vznikem tzv. exaktních věd dá dnes použít jen v omezeném měřítku. Nicméně v literární teorii či psychoanalýze se mi zdá být stále použitelným.
       Není na škodu znát podrobně nějakou teorii (Freuda např.), a nevadí ani poměřovat jí realitu (i tu literární), důležité je stále si uvědomovat, že jde jen o teorii a pokud přestane odpovídat pozorování, je třeba ji modifikovat. Ale to asi chtěl Mili říci sám.

Opožděné blahopřání Vilmě

k dceři Hedvice s přáním mnoha dalších úspěšných tvůrčích počinů.
       

Kdo pomůže
„Kdo je kdo“

Pokud jste ještě nedostali formulář této veledůležité publikace a stojíte o něj, budete pro to muset něco udělat. Nejlépe si napsat na adresu IK.
       Několik abonentů minulého vydání Kdo je kdo si stěžovalo, že nedostali předplacený výtisk. Na doklad uváděli různé fantastické sumy, o nichž mají dojem, že je zaplatili (tehdy jsme v přehnané filantropii a optimismu vybírali 45 Kč(nebo ještě s?). Pouze jeden doložil platbu složenkou. Nicméně všichni, kteří se přihlásili, obdrží odpovídající slevu.
       Během práce na „Kdo je kdo“ se bohužel dovídáme i smutné zprávy: před rokem zemřel na mozkovou příhodu Milan Hejduk, autor známý hlavně z klubu „10“. Publikoval již v první antologii čs. SF „Neviditelní zloději“.
       

Seznam nezvěstných

Někteří fanoušci lehkomyslně změnili adresu a korektury jejich hesel se nám vrátily jako nedoručitelné, na několik pokračování zveřejníme jejich seznam. Víte-li o jejich současném pobytu, dejte nám vědět.
       Balakovský Josef, Bauman Milan, Baťo Radoslav, Bedrna Petr, Blažek Vilém, Blecha Pavel, Borovička Václav P., Bočkay Milan, Brouček Radim, Burian Petr, Dungel Jan, Dvořáková Věra, Ferko Ján, Fibiger Milan, Fuka František, Havlík Vitězslav, Hess Zdeněk, Holeček Jan, Holánek Petr, Holínová Hilda, Hořejš Jiří, Hrdlička Josef, Jiran Jaroslav, Jirkal Jaroslav, Klemsa Lub., Klička Václav, Kolek Igor , Krubnerová Hana, Krásný, J.P., Kubka Jiří, Kuřina Jiří, Kůs Michal, Kábrt Jiří, Matějka Karel, Medúz Albin, Mikula Jiří
       

Jak často IK

Několik netrpělivých čtenářů se v březnu dožadovalo dalšího IK. Přátelé, nezapomněli jste, že jste letos (v lednu) dostali ještě číslo 13/96? Asi tedy bude pro všechny lepší, když se nášup v podobě čísla 13 nepodaří vydat do konce roku, udělat z něho hned jedničku.
       

Blahopřejeme, narozeniny má

01.05.1950 Exner Petr
03.05.1962 Podaný Richard
03.05.1955 Linduška Miroslav
03.05.1965 Hlaváč Martin
05.05.1946 Pecinovský Josef, M
06.05.1962 Kejval Vladimír
11.05.1962 Simon Eduard
13.05.1935 Saudek Karel, M
15.05.1937 Muroňová Jana
17.05.1954 Černý Jiří
15.05.1958 Dvořák Mirek
22.05.1960 Říha Ladislav
23.05.1958 Pastrňák Vladimír
26.05.1942 Weigel Pavel
27.05.1971 Klímová Vilma, M
29.05.1952 Peterka Josef
31.05.1956 Šrédl Pavel
01.06.1923 Rotrekl Theodor, M
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK