Logo rubriky
12/1997
  Fandom (další) (150)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

SFK nebo spolek fanů?

IK 10-11/97 předhazuje V. Pravda několik zajímavých námětů. Jedním z nich je i otázka klubů. Co a kdo vlastně tvoří takový SFK? Skutečně otázka k zamyšlení. Kluby vznikají a zanikají, ale hlavně se mění s odchodem a příchodem členů. Nejeden klub si prodělal existenční problémy z důvodu neexistence členů, nekomunikace s Fandomem či z důvodů jiných. Sám to můžu dokumentovat na svém mateřském klubu, kterým je SFK Salamandr.
       Známý a důležitý klub. Jenže v roce 1986 odchází z Pardubic zakladatel klubu (a spolupachatel prvních Parconů) a v roce 1989 přichází tzv. revoluce - do našich zemí se začíná šířit „imperialistická“ kultura. Mám na mysli video a hry, které uchvátily obsadu klubu a byl konec. Nebo téměř konec. Po oživení, které přišlo s novými lidmi, najednou začíná v roce 1995 vycházet fanzin a v rok poté se Salamandr opět účastní činnosti Fandomu. Asi máte někteří podobné zkušenosti.
       Ale konec blábolení, k věci. Fandomem a okolím se potloukají různé databáze - členů, klubů a čert ví čeho ještě. Jistě, Kdo je kdo je oficiální počin, ale co ty ostatní - „prodaná databáze“, SuperSeznam (ví ještě vůbec někdo, co to vlastně je a kdo to má v držení?). Jsou to oficiální a platné databáze, nebo jen soukromé aktivity lidí z Fandomu a okolí? Ví někdo, kolik je skutečně ve Fandomu klubů? A kolik mimo Fandom? Kolik lidí se k SF hlásí a kolik jich je členy některého SFK. A ví někdo... No, otázek je mnoho. Chtělo by to databázi klubů a poté jakési „Kdo je kde?“ - fan a jeho příslušnost ke klubu.
       Mám návrh, se kterým bych vás rád seznámil. Týká se převážně klubů. Určit osobu (klub), která bude mít na starosti aktualizaci dat. Tato osoba bude známá a bude povinností klubů jí hlásit nastalé změny. Databáze bude k dispozici všem členům Fandomu, ale převážně by měla sloužit pro potřeby Rady Fandomu a pod. Pak by neměl být problém na poradách při hlasování (kolik je tu vlastně klubů a jiné) - stačí, když pověřená osoba na poradě předloží seznam (prezenční listinu), kde svým podpisem fan potvrdí svou účast za ten či onen klub.
       Je možné, že něco takového již dávno existuje a já jen plýtvám energií a papírem. V tom případě stačí stanovit pravidla práce s touto databází. A vůbec se všemi daty Fandomu a jeho členů (viz. „prodaná databáze“). Předkládám ke zvážení obsah databáze klubů: SFK - jméno a místo; oblast - SF, F, H, Games; datum (rok) vzniku (případně zakládající osoby); boss (předseda) + adresa; kontaktní osoba + adresa; počet stálých členů, počet externích a aktivních členů; fanzin - jméno a počet čísel k 1.1.1998 (např.); e-mail, http; aktivity - cony, soutěže; členství ve Fandomu, od; účast na poradách, od.
       V této souvislosti ještě něco. Piter ve zprávě z porady zmiňuje otázku, kdo je vlastně členem Fandomu. Je to někdo, kdo odebírá (a platí) Interkom, nebo člen SFK s účastí na poradách? Nebo někdo jiný? Opět jsem u problému jasného stanovení pravidel. Pokud jsou stanovená, měly by být alespoň jednou ročně otištěny v Interkomu, aby si je všichni připomněli. Pokud tato pravidla nejsou, bude vhodné je sestavit a dát na vědomí. Všem. Taktéž se přikláním k myšlence, aby na poradě (a jí podobných akcích) každý účastník vstal a řekl své jméno a klub. Ony visačky a placky sice vypadají dobře, ale ne vždy splní svůj účel.
Randalf
P.S. pokud se do toho nikomu nechce, nabízím své služby pro tuto věc. Databázi vytvořím, budu aktualizovat a poskytnu Fandomu. A nikomu ji neprodám...

Nový telefon do redakce

je 02/333 120 03
starý telefon (02/36 66 05) používejte jako fax, nebo když se na novém nikdo nehlásí.
V pracovní době volejte 02/312 38 71. Nedejte se odradit tím, že se ozve technická podpora produktů firmy Corel.
e-mail: ram@apro.cz
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK