Logo rubriky
7/2000
  Cena Karla Čapka (další) (175)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2000

Cena Karla Čapka 2001

Prezident, Rada ČS fandomu a organizátoři Parconu vyhlašují 19. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka. Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou omezeny, jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže. Všechny práce však musí splňovat tyto podmínky:
 • půjde o dosud nepublikované práce v próze
 • budou obsahovat prvek, který je jasně zařadí do proudu SF, F nebo H
 • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce
 • budou napsány na stroji nebo vytištěny kvalitní počítačovou tiskárnou normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránku, po 60 úhozech na řádku
 • budou zaslány v originále a třech kopiích, tedy celkem ve čtyřech exemplářích
 • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresa, rodné číslo, seznam zaslaných prací a účast v dosavadních ročnících CKČ; usnadníte nám práci s přípravou sborníku Mlok, pokud připojíte disketu s daným textem ve formátu 602
 • uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2000
 • příspěvky posílejte na adresu:
 •        Michael Bronec,
         Horáčkova 1208,
         Praha 4, 140 00
         Organizátoři soutěže si vyhrazují právo použít soutěžní práce ve sborníku, který vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže
          
  Michael Bronec
  dočasný administrátor CKČ
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK