Logo rubriky
7/2004
  SF soutěže (další) (213)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2004

AUTOŘI, POZOR!

       Vyhlašujeme 24. ročník Ceny Karla Čapka!
       Své práce libovolného rozsahu v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky zasílejte ve čtyřech čitelných kopiích na adresu:
       Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč
       Do obálky prosím přiložte:
       1. průvodku obsahující Vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací (pokud je nedodáte v normovaném strojopise – 60 úderů na řádek, 30 řádek na stránku – vyznačte též přepočet rozsahu na normované stránky).
       2. čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organisátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář.
       Pozor! Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!
       Soutěž je vyhlašována jako anonymní v kategoriích krátká povídka (typicky do 10 normostran), dlouhá povídka (typicky od 11 do 60 normostran) a novela/román (typicky nad 60 normostran) v žánrech sci-fi, fantasy nebo horror s fantastickými prvky, napsané v českém nebo slovenském jazyce. V případě nejasností rozhoduje o zařazení příspěvku do soutěže či do kategorie administrátor soutěže. Bližší podmínky soutěže budou zveřejněny v příštím čísle IK.
       Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30.listopadu 2004. Práce doručené po termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku.
        
Martin Koutný – sekretář CKČ, 2004
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK