Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
8/2006
(231)


Vyhlášení
Ceny Karla Čapka

Autoři, pozor, ČS fandom vyhlašuje 26. ročník CKČ!

Své práce v žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky zasílejte ve čtyřech čitelných papírových kopiích a jedné elektronické kopii na CD, disketě či emailem na adresu:

Roman Paulík, Nová 174, 664 08 Blažovice

(a zároveň roman.paulik@cz.abb.com)

Do obálky prosím přiložte:

1) průvodku obsahující Vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací (pokud je nedodáte v normovaném strojopise – 60 úderů na řádek, 30 řádek na stránku –, vyznačte též přepočet rozsahu na normované stránky).

2) čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář.

Nově vytvořená elektronická kopie není pro tento ročník povinná, ale je velmi žádoucí a bude dobře, když si na ni zvyknete; od příštího ročníku již povinná bude. Ostatně někteří z vás elektronické verze svých prací posílají už dávno. Rozhodně však nepovažuji za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF, toho se vyvarujte. Nejvhodnější je formát DOC z Microsoft Wordu.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Upozorňujeme na vymezení soutěžních kategorií: mikropovídka (do 5 normovaných stran) – krátká povídka (6 – 20 NS) – povídka (21 – 60 NS) – novela (61 – 300 NS). Práce delší 300 NS nebudou do soutěže zařazeny.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2006. Práce, doručené po tomto termínu, budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku.


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index