Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
11-12/2006
(233)


Můj oblíbený web – malyctenar.bloguje.cz

Už delší dobu se vždycky rád vracím k blogu Malý čtenář Jana Vaňka juniora. Malý čtenář je literární blog a v podstatě jeden z mála internetových zdrojů, který se „neprofesionálně“ (tj. ne za honorář), ale o to seriózněji věnuje kritice překladu.

Toto marginální, a médii marginalizované téma si přitom zaslouží obrovskou pozornost. Kvůli objektivním důvodům (velikost populace atd.) je čeština jazykem, do něhož se hojně překládá, a jazyk těchto překladů ovlivňuje i způsob, jakým se dál čeština vyvíjí. Proto je dobré, když se překladu věnuje náležitá pozornost a mýtí se všemožné hlouposti.

Malý čtenář to již nějakou dobu dělá, a za to mu patří obrovské uznání. Vaňkovy texty jsou nekompromisní, sžíravé a většinou i trefné. Pravda, možná by oněm klinicky přesným odsudkům někdy slušel střízlivější jazyk bez barokizujících kudrlinek, ale na druhou stranu ono lze v těch všemožných záhybech občas objevit i jiskřivý humor*. Daleko větším minusem – aspoň z mého pohledu – je to, že od „odstřelů“ překladů náročné literatury Vaněk přešel ke kritice deníkové žurnalistiky, což je docela snadný terč. Ale stejně se na tuhle stránku vracím v naději, že zase najdu něco o knihách.

Ladislav Nagy

Autor je anglista a překladatel.

* který ale postižení ocení jen zřídka (pozn. red.).


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index