Logo
František Ambra Ing.
 
Referovaní v WHOSF Další přispěvatelé Nejčastější témata a rubriky Předchozí heslo: Ivan Aľakša Mgr. Následující heslo: Alex André A B C Č D E F G H CH J K L M N O P R Ř S Š T V W Z Ž  
Všechny články a recenze © Interkom, 1984-2003
AMBRA František, Ing. – zberateľ, čitateľ, autor, 29. 9. 1949 Trenčín, ženatý (1979), m. PhDr. Darina, rod. Kvietková (1955), děti: Slávka (1980), Karolína (1985).
NYNÍ príprava stavebného diela po stránke ekonomickej efektívnosti jeho výstavby. ST SVŠT Bratislava, stavebná fak. 74. P 74- Hydrostav Bratislava. ZÁJMY anglický a americký rock – roky 1960-70, kozmonautika, astronómia, angličtina. POL politické strany – nikdy.
SF záujem o SF cez diela J. Vernea, zlom po prečítaní Lemových Astronautov, v 60. rokoch hlavne poviedky v čas. Zápisník. ZÁŽITKY stretnutie na Parcone 84 s Vl. Páralom. VÁŽÍ SI všetkých, vďaka ktorým niečo také ako fandom existuje. OBLIBA L. Souček, A. C. Clarke – všetky 3 časti Vesmírnej odysey. DÍLO Tu a tam účasť v CKČ a iných súťažiach. Najlepším výsledkom bolo druhé miesto v súťaži SFK-GEA – Paralelní světy v r. 1993 – s poviedkou Deti sú vždy nevďačné. Pomaly ale nastáva odklon od SF k humoristickým fejetónom vo firemných novinách.
SA Röntgenova 4, 851 01 Bratislava, tel. 846 375.