Logo   6/1984 
  (6) 
Předchozí číslo Další článek Další číslo Obsah ročníku Index Archiv IK   
 Infofanzin Čs. fandomu
       15.9.1984
       Nástěnné noviny SFK mládeže SPECTRA při ODPM v Praze 8, neprodejné kopie č. x určeno výhradně jako metodicko-informační materiál pouze pro vnitřní potřebu klubu.
OBSAH tohoto čísla
PARCON
J.Veis: po 3 LETECH (- Jaroslav Veis -)
O cenu K. Čapka
Parkon v číslech ... (-Pavel Blecha)
Výsledková listina PARCON '84 (-Pavel Blecha)
OPOŽDĚNÁ PŘIHLÁŠKA DO DISKUZE (Michal Kabelík)
Aktuality
Koordinace
Nashledanou
O INTERKOMU

Současná redakce
Šéfredaktor: Zdeněk Rampas, MCL
Redakční kruh: Jan Vaněk, jr., Jan Macháček, Richard Klíčník
Vychází nepravidelně. Takřka každý měsíc.
Všechny články a recenze © Interkom
Vyžádané rukopisy vracíme.
Informace o předplatném „papírové“ verze Interkomu na adrese redakce. Interkom je v prodeji ve specializovaných SF knihkupectvích a můžete jej dostávat i poštou.
Adresa redakce:
INTERKOM, Letecká 6, 161 00 Praha 6
Současný telefon do redakce je 233 312 003
V pracovní době volejte 224 239 645. Nedejte se odradit tím, že se ozve technická podpora produktů firmy Corel.
e-mail: ram@apro.cz
Další informace
Další Interkom