Logo rubriky
4/1985
  Fandom (další) (13)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Teplíce 1985:

/zpráva z jarní porady vedeni sci-fi klubu v ČSSR ve dnech 1.-3.3.1985. Seznam zúčastněných klubů viz březnové číslo, jako hostě byli přítomni P. Weigel, I. Železný, S. Saczek za Slaski klub Fantastyky (PLR) a zástupce vznikajícího klubu FEL ČVUT Praha/
       Setkáni podle dohodnutého systému rozhodlo udělit Ludvika '85 za tvůrčí přínos (viz. kat. C v koncepci cen/ Interkom listopad '84) Zdeňkovi V o l n e m u za dlouhodobé prosazování zahraniční SF v revue Světová literatura.
       V roce 1984 byli tito kandidáti: Olympic (Laboratoř), Progres II (Mozek), Polák + Hoffman (Návštěvníci), M. Havlíček (ilustrace), T. Rotrekl (ilustrace), P. Poláček (organizace Parconů) J. Hlavička (překlady SF), P. Kosatík (antologie „Lety zakázanou rychlostí) fanzin VF a Z. Volný (Světová literatura).
       Účastnici setkáni byli informováni o zapojení SFK do svazácké štafety Paměť. Sborníček protiválečných SF vydal již SFK TOS Hostivař, připravuji jej SFK VÚMS a ve spolupráci s KK také SFK PF České Budějovice.
       KK informovala o přípravě PARCONu 85, jeho programu a o směrných číslech ubytováni jednotlivých klubu. V diskusi byly zhodnoceny zkušenosti se SF pořady pro širší veřejnost a nutnost neuzavírání se klubů do sebe / tj. orientace činnosti i na veřejnost / spojené se získáváním nových členu.
       Zástupci klubů byli informováni o možnostech spolupráce se sdělovacími prostředky. KK spolupracuje s Čs. rozhlasem (Mikrofórum - Klub 2000, každá třetí středa v měsíci st. Praha v 16.45).
       Stále zařazováni původní SF tvorby:
       VTM ( Ivo Pechar )
       Svět socialismu (Libor Dvořák)
       původní tvorby i překladů:
       100 + 1 ZZ (jen překlady)
       Zápisník ( oboji )
       Setkání projednalo činnost koordinační komise v období březen '84 - březen '85 a systém koordinace. KK spolu se zástupci klubů vytyčila na příští rok následující směry činnosti:
       1/ Byly stanoveny programy koordinace, ve kterých bude KK slaďovat a kontrolovat výsledky a činnost jednotlivých klubů v rámci daného programu ve prospěch celého fandomu. Programy budou materiálně KK podporovány, jejich realizací mohou být pověřeny konkrétní kluby.
       kufříkové pořady
       Do podzimního setkáni závazně přislíbily vytvoření kufříkových pořadů následující SFK: Spectra 3, Solaris 1, NYX 1, Trifid 9, Teplice 1, Odysseus 1, Castor 1 /putovní výstava SF kresleného honoru) Villoidus 1, VÚMS 1, Hr. Králové 1, Praha 10 1 (kompletní materiály a manuál sci-fi víkendu '84)
       Hotové pořady budou KK v Praze odzkoušeny a poté zařazeny do nabídkového, listu, archivovány u KK a podle žádostí poskytovány jednotlivým klubům.

video

       Bude vytvořen putovní soubor videokazet (2 ks Beta, 1 ks VHS) a rozhodnuto o koncepci videofondu a jeho půjčování

Filmová ročenka

       SFK Solaris dostane dotaci na vytvoření zkušební filmové ročenky o akcích fandomu, v létě 1985 KK posoudí výsledky a rozhodne o dalším postupu, výsledek bude předveden na podzimním setkáni vedeni klubů.

Knižní fond

       Na základě zkušeností z roční činnosti bude KF reorganizován, ve fondu budou skladovány soubory knih pro knihovny vznikajících klubů + bude pokračovat výměna novinek Čechy - Slovensko + i případně objednávky nových knih, které se některým sfk nepodaří sehnat.

Superseznamy

       KK navrhne organizaci sci-fi superseznamů (knihy, filmy, povídky) a jejich náležitosti.
       Interkom
       KK bude řešit otázku materiálně-technického zabezpečeni Interkomu, pravidelně v něm bude otiskovat také kalendář SF akcí

MEKOS

       do podzimního setkáni budou v operačním nasazeni oba vytvářené systémy MEziKlubové Organizace Sběratelů, budou hledány cesty na jejich spojeni či vzájemnou návaznost
       Fanové mimo kluby
       bude vytvořena databanka fanů mimo kluby i autorů amatérů .....
       Dále byly stanoveny následující projekty koordinace, které se zabývají akcemi většího rozsahu
       Kounov '86 - řešení a rozhodnuti o koncepci + dalším osudu letních setkáni na kounovských řadách
       Parcon - prozkoumání dalšího vývoje pardubického setkání:
       pořádáni super Parconu
       rozděleni na autorcon a fancon /Hr. Králové + Pardubice/
       Jiné podoby
       několik časově i místně rozdělených specializovaných conů (Minicon, Tatracon + příp. v Brně Dracon)
       Teplice - společný projekt SFK Teplice a KK, spočívající v pokusu o vzorový projekt a koncepci rozvoje činnosti SFK v rámci okresu (okresní měřítko)
       Kromě toho SFK při OV SSM Prahu 10 uspořádá ve spolupráci s KX v září letošního roku seminář o fanzinech.
       Programy a projekty KK budou detailněji propracovány a na podzimní schůzce bude předložena zpráva o jejich postupu a plnění.
       Na závěr s stkáni zástupců SFK byla na období 1985-86 potvrzena koordinační komise ve složení Zdeněk Rampas, Petr Holan, Vladimír Veverka, Tomáš Štipský a Miroslav Nejedlý.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK