Logo rubriky
3/1989
  (60)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Názor KT: Tretia výzva všetkým československým autorom sci-fi

       Vítame aktivitu fanzinu Pulsar. Niektorí autori - a je ich, bohužiaľ, čoraz viac - si totiž namýšľajú, že keď je toho v skutočnom živote dovoleného len neveľa, aspoň vo fantastike si môžu uľaviť a dovoliť si všetko! Našťastie prichádza Pulsar s projektom antológie Sluneční soustava. Nezbiera do nej z už hotových textov, ako to robia ešte dnes konzervatívci a spiatočníci, ale prikazuje autorom písať konkrétne, len o určitých, presne vymedzených nielen témach, ale i objektoch. Ba striktne prikazuje aj použité rekvizity!
       Tak je to správne! V rámci prestavby hospodárskeho mechanizmu se u nás čo-to uvolnilo. Kam by sme takto došli? Veď to by bola anarchia! Novátorstvo Pulsaru je v tom, že tam, kde sme dosial bojovali za čo najširšiu slobodu, Pulsar predkladá ohraničenia, podmienky, zákazy a príkazy. Bravo! Dokážme, že umelecká sloboda, sloboda umeleckej invencie je nezmysel, že len kategoricky určené pravidlá sa zhodujú s plánovitým bojom o čo najsvetlejší zajtrajšok! Presnejšie: umelci nech si robia čo chcú, my si budeme tiež robiť to, čo chceme. Aj keď to bude byrokracia a nie umenie. Čo tam po umení, však? Podstatné pre nás, scifistov predsa je, aby to bola sci-fi!
       „O. Orlov, autor stručného životopisu A. Beljajev, otisknutého na konci ôsmeho svazku Sebraných spisov z roku 1964, sa zmieňuje o tom, že spisovateľ“... „ dostal dvě nabídky - měl napsat - cokoli o kolchoze a román o porcelánových izolátorech vysokého napětí.“ /Neff Ondřej: Všechno je jinak, kapitola Epocha krajní meze, str. 155/ Vzory lákajú.
Kilgore Trout
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK