Logo rubriky
2/1990
  Úvodníky (další) (75)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

Vážení přátelé (i vy naši čtenáři)

Jistě jste postřehli, že IK 1/90 byl tištěn (pro nás) novou technologií. Ta umožňuje, aby IK mohl dostávat každý člen klubu a každý fanoušek, pokud má samozřejmě zájem. Redakce ale už dnes nezvládá rozesílání. Navrhujeme proto, aby ve větších klubech, které by měli zájem o 10 a více IK, jeden člen, na jehož adresu by IK chodily, předával na schůzkách či ,jinak Interkomy předplatitelům, za tuto službu by on, či klub jako celek získal jedno číslo zdarma (na každých deset odebraných).
       Vše výše uvedené platí i pro členy SAFu a zájemce o členství v této ctihodné společnosti.
       Potíže s rozesíláním máme i dnes, kdy mnoho odběratelů nezaslalo do redakce obálky se svou přesnou adresou. Navíc se zdá, že brzy nebudeme moci využívat k rozesíláni podatelen spřátelených institucí, to prodraží jedno číslo pro maloodběratele oproti minulému stavu. Řešení problému distribuce IK je několik - je to především rozesílání přes shorauvedené prostředníky, uvedené výše, s tím, že pro nás bude tzv. velkoodběratelem s odběrem několika IK zdarma. Dalším řešením je poslání ofrankovaných obálek formátu A5 opatřených adresou odběratele do redakce, přičemž bude muset sám sledovat ,jsou-li ještě nějaké jeho obálky v redakci. Řešením je i to, že by si odběratel chodil pro IK do redakce, ale vzhledem k tomu, že IK vychází nepravidelně je toto řešení dosti nespolehlivé. Poslední možností je využití zásilkové služby, kterou pro SF zřizuje AFSF (Asociace fanoušků SF), a za kterou by odběratel platil.
       Současně se změnou techniky tisku a zvýšení nákladu IK je nutno změnit i způsob placení - dosud se IK platil zpětně (relativně nízké náklady umožňovaly předběžnou dotaci z fondu KK a odběratelé vlastně platili za došlá čísla). Nyní už musíme přejít na klasický způsob předplatného. Pro naše staré odběratele tak dochází k velice nepříjemnému překvapení - v čísle 16-17/89 byli vyzváni ke zpětnému placení za minulý ročník a nyní po nich chceme předplatné...
       Takže, chcete-li být v letošním roce odběrateli IK, zašlete jako úhradu za letošní rok do 15. 3. 1990 na níže uvedenou adresu 40 Kčs. Tuto částku můžete předat i osobně kterémukoli členovi KK či redakce. Pokud jste nedostali číslo 1/90, uveďte to na zadní straně složenky, současně s heslem „IK'90“.
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK