Logo rubriky
2/1990
  SF soutěže (další) (75)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

SF klub TRIFID

vyhlašuje třetí ročník literární soutěže „O cenu Jakuba Arbese“.
       Téma „Horor“, rozsah jedné práce do padesáti normostran, povídky posílejte ve třech exemplářích, uzávěrka 24.4.1990.
       Soutěž je anonymní (do zásilky vložte k neoznačeným pracem obálku v níž budou tyto údaje: jméno adresa a věk)
       Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Tomáš Vašák
       Vnější 1389
       463 11 Liberec 30
       SF klub Trifid si vyhrazuje právo otisknout vybrané příspěvky ve svém časopise.
       Zaslané práce se nevracejí.
       Poznamenejte si do kalendáře: SF klub Trifid
       pořádá ve dnech 11. a 12. května
       svou tradiční akci LIBERCON '90.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK