Logo rubriky
1/1990
  Fanziny a časopisy (další) (75)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 2/1990  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

SF - Svět, fakta, fantazie

Tak konečně! Konečně si mohu koupit první pokus o nenápadné založení SF magazínu u nás.
       Maketu, byť ještě ne definitivní nám Theodor Rotrekl ukazoval už na Parconu v Praze, to jest v roce 1987. Neschopnost Panoramy a jejich pracovníků, jejichž myšlenkovým obzorům lépe odpovídají publikace typu „Od klubíčka ke svetru“ způsobila, že SF předběhly magazíny, o jejichž vzniku se začalo uvažovat až několik let potom, co byl Svět, fakta, fantazie definitivně sestaven.
       A to je škoda, už proto, že SF přes svou snahu o nepodráždění fojtíkovských a dalších kreatur, kdo si dnes ta jména pamatuje, v mnoha směrech nasadilo vysokou laťku. Třebaže se např. cena 20 korun může zdát vysoká, je třeba si uvědomit, že Svět fantastiky je lacinější jen o pět a SF 01 o jednu korunu. Obrazovou přílohou a krásnou obálkou Theodora Rotrekla předčí všechny jmenované magazíny a bezpochyby i připravovanou Ikarii.
       V době svého vzniku, respektive na počátku této doby, se zdálo rozumné a asi i jedině možné, začít s vydáváním domácích autorů. Diskutabilnější je, zvláště proto, že toto první číslo je rovněž posledním, nakolik bylo šťastné tématické členění připravované řady. Po tomto čísle /kosmos/ připravoval Ondřej Neff ještě bio a kyber. Magazin, spíše ale almanach, je uveden článkem Josefa Nesvadby, který má alespoň pro mě dvě vady /ten článek/:
       Jednak ho již drahně let známe z Tvorby, a pak to, že ho Josef Nesvadba, který neustále osciluje mezi spisovatelem a lékařem, psal v době, kdy v něm lékařská složka kulminovala.
       Pak následují povídky, které nemohu než doporučit, začínáme Jaroslavem Veisem, který již dnes vstřícně bojuje proti ekologii, tedy jejímu absolutizováni, a vůbec asi přehánění v každém směru, má smysl dnes rozebírat, nač asi před třemi roky, když povídku psal myslel?
       Následují autoři zavedení i fandomoví, kteří z deseti v obsahu uvedených povídek, (vedle nich v SF nalezneme i anekdotické mikropovídky O. Neffa), dodali čtyři a s povídkou Jana Veselého Hra v kostku, která mi připadala nejvíce amatérská, vlastně celou polovinu.
       V kvalitním okolí vytvořeném Zdeňkem Volným, Stanislavem Švachoučkem, Ivanem Adamovičem, Jaroslavem Velinským, Ivanem Kmínkem, Jaroslavem Jiranem a již zmíněnými autory lze akceptovat i povídky Jany Moravcové a Eduarda Martina. Neznám horší trest, než se prokousávat sbírkou povídek těchto autorů, ale jednotlivě působí docela dobře.
       Jako porotce Ceny Karla Čapka jsem už znal povídky Návštěva u broučků a Poslední noc říši Oolů S. Švachoučka a J. Jirana. Povědomá mi připadala i povídka Z. Volného Ariadna se smaragdy v očích, pak jsem si uvědomil, že je pokračováním povídky z Přistání na Řípu
       Mile překvapen jsem i kvalitou non SF části, považoval jsem ji, a bezpochyby jí byla, za úlitbu, nicméně třeba článek Markéty Synovcové je pro mě i dnes zajímavý.
       Excelentní je Rotreklova stať Barevné sny s podtitulem Jak malíři viděli oblohu, doplněná čtrnáctistránkovou barevnou přílohou.
       Zajímavá, i když asi jinak než autor zamýšlel, je i exhibice Stanislava Haniše, jehož „přirozená starost o osud vědy, této nesporně důležité kulturní hodnoty byvšího, dnešního i budoucího lidstva“ vede k nevraživosti vůči všemu paravědeckému, denikenovskému a proutkařskému. Chápal jsem jeho obavy a dovedu si představit, že se v noci budil ze strašného snu, ve kterém byl např. vedoucím oddělení vědy na UV KSČ jmenován člověk, jehož zeť je aktivní spiritista, a zrušení ČSAV a její nahrazení psychotronickým ústavem je jen otázkou času. Doufám, že dnes již důvod k takovýmto obavám pominul a s ním snad i část páně Hanišovy nesmiřitelnosti.
       Almanach je doplněn medailónky autorů a mým článkem o dějinách československého fandomu určeným široké, leč nezasvěcené čtenářské obci. Přes poslední aktualizaci na jaře roku 1989 se dnes jeví poněkud zastaralým.
Zdeněk Rampas
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK