Logo rubriky
11/1992
  SF soutěže (další) (104)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

Vyhlášení II. ročníku soutěže
O spár Zlatého draka

       Ctihodné paní a pánové jeskyň!
       Výbor klubu Hexaedr vyhlašuje tímto II. ročník soutěže ve tvorbě jeskyní do Dračího doupěte
       O spár Zlatého draka 1992
       Podmínky soutěže:
       * Zúčastnit se může každý, kdo čte tyto řádky a zná hru Dračí doupě; není nutné, aby byl členem Hexaedru. Omezením není ani věk, ani státní příslušnost.
       * Každý účastník může zaslat libovolný počet příspěvků - jeskyní. Maximální rozsah jedné jeskyně je 20 stránek (včetně mapek).
       * Jeskyní se rozumí návod na dobrodružství v Dračím doupěti, který obsahuje:
       1) informace o světě, kde se děj odehrává (reálie),
       2) zápletku (zdůvodnění příběhu),
       3) vysvětlení (návod je pomůcka pro PJ a proto nesmí chybět objasnění funkce všech nově vymyšlených předmětů a rolí cizích postav),
       4) mapka(y) jeskyně (bez barevných značek, aby bylo možné ji xeroxovat),
       5) popis klíčových místností,
       6) popis nových nestvůr, jsou-li jaké.
       * Jeskyně musí být psány na stroji nebo vytištěny na počítači; vyjímečně mohou být psány i rukou. Porotci si vyhrazují právo příspěvky psané nerozluštitelným škrabopisem nečíst. Přijímají se práce v českém nebo slovenském jazyce (i v případě rozdělení současné ČSFR), a to v jedné kopii. Tato kopie se nevrací a zůstává v knihovně Hexaedru. Prosíme PJ, aby číslovali stránky a všechny volné listy podepsali (zvláště mapky!) - rády se promíchávají.
       * Uzávěrka soutěže je 1. 1. 1993, ale protože to vychází na pátek a svátek, je tou skutečně poslední šancí pondělí 4. 1.; rozhoduje poštovní razítko. Příspěvky posílejte (případně noste) na adresu Hexaedru: Ruská 60, 101á00 Praha 10.
       * Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na Parconu 93, který se uskuteční na začátku léta. Jednu nebo více nejlepších jeskyní (podle technických možností) otiskne časopis Hexaedru Zlatý drak. Vítěz dostane skutečný a nefalšovaný spár Zlatého draka.
-VK-
       Kdo je kdo
Nakladatelství Kdo je kdo chystá ve spolupráci s Novou vlnou knihu „Kdo je kdo v české a slovenské SF“. Pokud ve svém klubu či okolí máte fanouška, který by měl být v podobné publikaci uveden a nedostal zatím dotazník, napište o něj na adresu IK.
/red/
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK