Logo rubriky
8/1992
  Recenze (další) (104)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 11/1992  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

A.C.Clarke - Město a hvězdy

Více než miliardu let existuje město Diaspar, údajně jediné osídlené místo na Zemi. Rozkládá se uprostřed pouště a neexistuje z něj žádný východ. Mezi milióny jeho obyvatel je však jeden, který cestu z Diasparu hledá a nakonec i nalezne, aby se dověděl, že existují i další osídlená místa. Ani to ale Alvinovi nestačí, a tak pokračuje v pátrání, nyní s cílem poznat dějiny Diasparu a lidstva vůbec. I toto pátrání je úspěšné a na konci románu se začíná nová etapa vývoje lidstva...
       A.C.Clarke ve svém románu rozvinul především motiv izolovaného vývoje vyspělé civilizace v dlouhém časovém období a s ním spojený motiv smyslu a náplně lidské existence za podmínek, kdy je člověk prakticky nesmrtelný. Diaspar je jakýmsi zakonzervovaným vzorkem lidské civilizace. Všemocné stroje a počítače zajišťují lidem veškeré myslitelné pohodlí. Projevem, ale i důsledkem této péče je, že ustrnula jakákoli tvůrčí pracovní aktivita, možnosti realizace jsou ponechány pouze uměleckým činnostem. Přitom nikdo z obyvatel se nikdy nevzepřel proti danému stavu; klid, spokojenost a stabilita jsou dokonalé. Je vůbec představitelné, aby jakékoli společenství lidí dokázalo být trvale nevyvíjející se komunitou, jejíž členové rezignovali na uplatňování vlastních schopností? Takováto představa absolutně harmonické společnosti působí - zvláště v Clarkově časovém horizontu miliardy (!) let - provokujícím dojmem. Tím spíše, že díky principu „převtělování“ se populace Diasparu vlastně neobměňovala.
       Rozuzlením románu je odhalení skutečné historie vzniku města. Ukazuje se, že podstatnou roli sehrála v pradávné historii jakási „čistá inteligence“ jako vrcholný výtvor spolupráce tisíců civilizací. Dále vychází najevo, že obyvatelé někdejšího obrovského Impéria opustili Galaxii a ti z pozemšťanů, kteří odmítli opustit svůj domov, vybudovali Diaspar. Nyní tedy začínají obyvatelé Diasparu a Lys žít nový život, ale není zcela jasné, co bude jeho cílem a čím se bude lišit od života předchozího. Snad bude jeho smyslem vybudování Impéria v jeho někdejším rozsahu. Současně vysílají lidé svoji jedinou kosmickou loď hledat potomky těch, kteří před věky opustili Galaxii.
       A.C.Clarke: Město a hvězdy. Plzeň 1992. 39 Kčs.
       
Marek Küchler
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK