Logo rubriky
11/1996
  (139)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1996

Čtenářův průvodce po Interkomu

Podzimní porada v Březové

Původně jsem doufal, že toto číslo vyjde a bude rozesláno ještě před poradou, nyní se však obávám, že budu rád, pokud je dovezu na poradu ve formě jednotlivých listů. Ale pro všechny případy:
       Podzimní porada SF klubů se koná 18. až 20. 10. v Březové nad Svitavou, v penzionu Pohoda.

Jak číst tento IK

Po delším čase přinášíme povídku, je od Františka Novotného a odpovídá našemu předsevzetí otiskovat pouze práce jinde vícekrát odmítnuté. (Tebe se to ale, milý Kallaschnikove, netýká.)
       Ještě jednou se mírně redakčně zkráceným článkem Pavla Vachtla vracíme ke kauze Živel a protože jsem si nedávný měsíc strávený v posteli krátil četbou téhož, připojuji několik postřehů.
       K příspěvkům o CKČ dodáváme, že brzy vyjde příloha obsahující seznam porotců a vše, co lze ze zákulisí ceny odtajnit.
       

Blahopřejeme

01.11.1950 Formánek Jaromír
01.11.1955 Otava Stanislav
04.11.1961 Poláček Pavel
04.11.1974 Kryšková Michaela
04.11.1961 Spousta Robert
05.11.1961 Cibulka Ladislav
05.11.1957 Zelenka Václav
05.11.1970 Vlk Václav ml.
06.11.1954 Lukášová Helena
09.11.1949 Pobuda Zdeněk
10.11.1968 Benda Marek
17.11.1964 Kovářová Daniela Dr.
19.11.1963 Jindra Petr
25.11.1952 Krug Ondrej
25.11.1954 Hauserová Eva, M
27.11.1967 Adamovič Ivan
28.11.1956 Mócová Zdenka
29.11.1975 Grunt Jiří

Dracon

Poněkud později než jiné roky jsou letos rozesílány přihlášky. Pokud možno respektujte pokyny v nich uvedené a vězte, že kdo neodešle návratku, nebydlí, a kdo nebude mít doklad o zaplacení, platí na místě, stejně jako loni. Pořadatelé zašlou případný přeplatek po uzávěrce Draconu na počátku příštího roku.
       

Cena Karla Čapka 97

Prezident a rada ČS fandomu, organizátoři Parconu a redakce Ikarie vyhlašují 16. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka. Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou omezeny, jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže. Všechny práce však musí splňovat tyto podmínky:
 • půjde o dosud nepublikované práce
 • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce
 • budou napsány na stroji nebo vytištěny kvalitní počítačovou tiskárnou normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránku, po 60 úhozech na řádku
 • budou zaslány v originále a třech kopiích, tedy celkem ve čtyřech exemplářích (práce nad 50 nstr. stačí třikrát)
 • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresa, rodné číslo, seznam zaslaných prací a účast v dosavadních ročnících CKČ
 • uzávěrka soutěže je 28. 2. 1997
 • příspěvky posílejte na adresu:
  Knihkupectví a antikvariát
  Čáslavská 15
  130 00 Praha 3
 • pokud nechcete podporovat poštovní úřad, můžete na výše uvedenou adresu své práce doručit osobně a to v pracovní dny od 9oo do 18oo a v sobotu dopoledne.
 • Organizátoři Parconu 1997 si vyhrazují právo použít soutěžní práce ve sborníku, který vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže na Parconu '97.
         Pokud chcete organizátorům CKČ usnadnit život (a možná i výběr povídek), vložte do obálky prohlášení, že svolujete s jedním otištěním vašich prací v materiálech Parconu 97.
  Zdeněk Rampas
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK