Logo rubriky
11/1996
  SF soutěže (další) (139)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1996

Soutěže

Klub Julese Vernea Praha a klub 451° F Košice vyhlašují
IX. ročník SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ FANTASY 1997

Podmínky: zaslané příspěvky musí splňovat podmínku, že jde o fantasy - nechceme pohádky pro děti, ani SF (jedině se silnými prvky fantasy), ani mystické horory o stěhování duší. Počet draků, čarodějů, magických mečů, bojovníků, magie ani unesených princezen není omezen. Můžete napsat temnou fantasy, kde pro samou magii není vidět ani na krok, můžete napsat humornou fantasy, můžete napsat další pokračování Conanových dobrodružství - fantasie má dveře dokořán. Příběh by však měl obsahovat prvky iracionálna, jak už je to ve fantasy zvykem.
       Příspěvky zasílejte psané čitelně strojem ve dvou kopiích, rozsah libovolný - od jediné věty po kufr naditý rukopisy. Zaslané práce nesmějí být jinde publikovány ani zaslány do jiné literární soutěže.
       Pořadatelé soutěže mají právo na jedno jejich zveřejnění v publikacích Klubu Julese Vernea Praha nebo 451oF Košice.
       Poroty zasedají v Praze a v Košicích a vyberou užší kruh nominovaných autorů na vítěze. Již jenom tato nominace dává právo být pasován na rytíře řádu Fantasy s titulem Lady nebo Sir. Vítěz bude vybrán z rytířů řádu Fantasy a obdrží titul Nositel meče a skutečný meč. Výsledky soutěže budou oznámeny na Parconu 1997. Své příspěvky posílejte nejpozději do 30.4.1997 na adresu
Egon Čierny
Matěchova l4, l40 00 Praha 4.
       

Soutěž O nejlepší Fantasy 1996

O nejlepší fantasy je společnou soutěží Klubu Julese Vernea Praha a klubu 451o Fahrenhheita Košice, kterou společně vyhlašují za účelem objevení co největšího počtu co nejlepších autorů fantasy.
       V 1. ročníku 1988 zvítězila Vilma Kadlečková s povídkou Tři z Akroné.
       Ve 2.ročníku 1990 zvítězil Jaroslav Lupečka s povídkou Ve stopách velkého Thora.
       Ve 3. ročníku 1991 zvítězil Zdeněk Šámal s povídkou Nevěsta pro trojklanného boha.
       Ve 4. ročníku 1992 zvítězil Miroslav Žamboch s povídkou Zpověď válečníka.
       V 5. ročníku 1993 zvítězil Jaroslav Mostecký s povídkou Sbohem, jezero.
       V 6. ročníku 1994 zvítězil Václav Pávek s povídkou Dračí krev.
       V 7. ročníku 1995 zvítězil Michal Špaček s povídkou Devět bojovnic Elbereth.
       Všechny vítězné práce byly publikovány a z některých vítězů naší soutěže se staly známí spisovatelé, případně spisovatelky.
       
Soutěže o nejlepší fantasy v roce 1996 se zúčastnilo 27 účastníků z 30 soutěžními pracemi, které měli dohromady 1168 stran.
       Jako každý jiný rok je ze soutěžících vybráno několik nelepších, kterým se dostane cti být pasován na rytíře fantasy. Z nich je pak vybrán vítěz, nositel meče, který obdrží funkční meč.
       
       Pro tento rok byli pasováni:
       Jana Rečková za povídku Hadí král za nic nemůže
       Jaroslav Mostecký za povídku Oči pro Dračí panenku
       Tereza Nekovářová za povídku Hodinu po hodině strom rozkvétá více
       Michal Špaček za povídku Smečka
       
Nositelem meče pro rok 1996 se stal Jaroslav Mostecký
       

Suma technologie oceněna

Obec překladatelů udílí Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku. 1. října - den po svátku sv. Jeronýma, patrona překladatelů, převzala tuto cenu Anna Nováková za překlad románu Andreje Platonova Čevengur. Vedle tohoto hlavního ocenění udělila porota ještě devět prémií, mezi nimi Pavlu Weiglovi za překlad díla Stanisłava Lema Suma technologiž. Mezi špičkové překlady světové prózy (S. Rushdy, W. S. Churchill, J. Heller, B. Vian a Rabelaise) tak proniklo i myšlenkově bohaté dílo a jazykově nesnadné dílo z pomezí science fiction, prognostiky a popularizace vědy a techniky.

Připomínáme, že 31. prosince je uzávěrka
1. ročníku literární soutěže o cenu IKAROS,

       kterou vyhlašuje měsíčník Ikarie
       Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky:
       - musí jít zásadně o původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu
       - zásilka musí být označena heslem LS IKAROS
       - maximální rozsah 40 normostran (normostrana - 30 řádků po cca 60 znacích při řádkování 2)
       - povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích, napsaných buď na stroji nebo tiskárnou počítače (nezasílejte diskety - vyžádáme si je až v případě potřeby)
       - soutěž je anonymní, takže zásilka musí obsahovat zalepenou obálku s názvem povídky, jménem autora, jeho adresou a rodným číslem, příp. telefonem.
       Porotou soutěže je redakce Ikarie.
       Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka.
       Vítěz:
       - získá literární cenu Ikaros - vítězná povídka bude publikována v Ikarii a samozřejmě honorována
       - získá právo výběru ilustrátora z výtvarníků spolupracujících s Ikarií a obdrží poté originál jedné ilustrace ke své povídce dle výběru s osobním věnováním výtvarníka
       - obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže (BONTON HOME VIDEO, nakl. MUSTANG a další)
       Autoři povídek na nominovaném 2.- 5. místě obdrží:
       - pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže (BONTON HOME VIDEO, nakl. MUSTANG a další)
       Povídky zaslané do soutěže se nevracejí.
       Výsledky soutěže budou oznámeny v Ikarii.
       Soutěžní práce zasílejte na adresu:
Ikarie, Radlická 61, 150 02 Praha 5
.

Vyhlášení soutěže „O stříbřitělesklý halmochron“

       SF klub ANDROMEDA ve spolupráci s ASON-klubem při Knihovně města Plzeň vyhlašují 9. ročník literární soutěže „O stříbřitělesklý halmochron“.
       Soutěžní podmínky:
       1. Zaslané práce musí být v žánru Sci-fi (v krajním případě fantasy nebo horror).
       2. Zvlášť bude vyhodnocena nejlepší povídka na téma Cestování časem.
       3. Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora není omezen, text se snažte vtěsnat na 50 normostran jednoho příspěvku.
       4. Texty musí být dodány ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné na kvalitní tiskárně. Největší radost nám způsobí texty zaslané na disketě (čestně vrátíme) napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word). Disketa by neměla obsahovat viry neznámého původu.
       5. Nevyžádané písemné příspěvky se nevrací.
       6. SFK ANDROMEDA si vyhražuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu.
       7. Účastníci soutěže budou na vyhlášení výsledků soutěže a předání cen upozorněni písemně.
       8. Uzávěrka soutěže je dne 31.3.1997
       9. Obálku se soutěžními příspěvky označte heslem HALMOCHRON a zašlete na adresy:
       
       Petr KAUFNER
       Slovanská třída 93
       301 55 PLZEŇ
       
       Ľubomír ZÁBORSKÝ
       Rabštejnská 32
       323 32 PLZEŇ
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK