Logo rubriky
9/1997
  Cena Karla Čapka (další) (148)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

C K  Č

V předešlém čísle Zbraní Avalonu a v Interkomu jsem sliboval, že se vyjádřím k některé z oblastí činnosti Fandomu, které kritizuji. Nebudu to nijak zvlášť rozepisovat, protože to není účel. Jde mi o to, nadhodit témata, kterých by se podle mne měl další vývoj CKČ držet. K oživení CKČ a stálému zájmu o CKČ nedojde každopádně ihned, znamená to ještě spoustu práce a dopracování detailů.
       Nedomnívám se, že mé návrhy jsou perfektní, nemyslím si, že jsem objevil něco převratného, spoustu nápadů jsem pochytal na poradách a v zákulisí conů. Jde jen o to je uspořádat, najít člověka, který je bude prosazovat a činnost z nich vyplývající organizovat a zajišťovat. Spousta nápadů zazněla už i oficiálně, byla dokonce vybrána řešení, ale ne vždy byla dobře uvedena do praxe. V podstatě jde hlavně o propagaci.
       Popis situace:
       Klesl počet účastníků, dle vyjádření porotců i kvalita příspěvků
       Klesla prestiž soutěže
       Existuje řada dalších zajímavých soutěží, které odčerpávají tvůrčí kapacity autorů
       Vydání Kočasu - sbírky výběru povídek z CKČ je finančně náročné
       Kočas nemá dopad na běžného čtenáře sci-fi
       Únava organizátorů
       Vítězové nejsou odměněni finančně ani vydáním v časopisech nebo knížkách
       Organizace soutěže je nepružná, vyhodnocování pomalé, okruh porotců se zužuje
       Existují (někdy i odůvodněné) pochybnosti o nezaujatosti hodnocení.
       Existuje lobování, prozrazování autorů
       Odrostla generace, pro kterou CKČ něco znamenalo
       Změnila se doba, jsou jiná lákadla a žrouti času
       Označené problémy považuji za hlavní. Klesání prestiže je svázáno s ostatními problémy a ty narůstají s poklesem prestiže. Z tohoto kola je cesta ven. Jenže vyžaduje pozměnit vnímání. Dobrá organizace a zajištění propagace potřebují finanční podporu. Přinejmenším na známky, obálky, telefony, kopie, drobnou placenou reklamu atd. Proto musí být projekt zajímavý. Pokud zajímavý není, peníze ani autory nepřitáhne. Dosud byly organizační náklady hrazeny převážně pořadateli (a jejich zaměstna vateli). Peníze na vydání byly zajištěny financováním ze vstupného na Parcon. Tento způsob ale nemá budoucnost, protože hrozně závisí na ochotě a momentálních možnostech pořadatelů. Kočas nemá jednotnou úpravu, kromě skalních se o něm nikdo nedozví. Fandom podceňuje reklamu a propagaci. Fandom neoslovuje širokou obec příznivců SF, ale hraje si na svém písečku několika klubů.
       Návrhy řešení:
       a) Spolupráce se SF i neSF časopisy v propagaci SF, propagace SF jako takové, propagace soutěže
       b) Změna financování Kočasu a jeho vydání v prestižní komerční podobě (úspěch dokazuje MLOK94)
       c) Odměňování autorů, při důstojném ceremoniálu.
       d) Zprůhlednění hodnocení povídek, důsledné zachování anonymity. Pročištění okruhu recenzentů.
       e) Oficiálně zpřístupnit soutěž i pro „profesionály“
       ad a) Časopisy a lokální noviny lační po zajímavých článcích, které nejsou reklamou. (Příklad : Noviny Vysočiny například chtějí otisknout články o AVALONu a chystaném AVALCONu, pak reportáž a možná se ještě domluvíme na průběžném podávání zpráv o klubu.) Fandom by měl tyto možnosti vyhledávat a podporovat, využít styků scifistů v médiích. V současnosti svět prožívá zájem o UFO a záhady a o StarWars. Je třeba se na této vlně svézt. Je třeba zřídit www stránku Fandomu nebo ji spíš zařadit do AmberZin u, s odpovídající podporou. Vyvolat jednání s I, N, MFSF, DD, L, počítačovými herními časopisy a zásobovat je články, zprávami. Dále využít možností spolupráce s fanziny. Všude podporovat image CKČ jako nejdůležitější a největší soutěže.
       ad b) Distancovat se od případných minulých chyb, dát soutěži novou tvář, jasně jmenovat organizátory a zodpovědné osoby, zveřejnit systém hodnocení (Interkom není zveřejnění), oslovit nové recenzenty, zavázat staré k dodržování pravidel, zúžit okruh recenzentů, zprůhlednit pravidla hodnocení povídky. Zavést diskusi o příliš vybočujících hodnoceních s recenzentem. V porotě prostě nesmí být přispěvatelé do soutěže. Systém celkového hodnocení (dvě kola, bodové hodnocení za umístění povídky v hodnocení recenzenta) pokládám za dobrý.
       ad c) Dát pár stovek jako odměnu pro vítěze, domluvit s pořadateli conů slevy nebo zdarma vstupné pro vítěze, přiblížit vítěze známým autorům. Zajistit příslušnou propagaci v Ikarii, Nemesis, fanzinech, včetně rozhovoru atd. (Za minisoutěž Corwinovy spisy mají ocenění autoři zaplacený vstup, ubytování a jídlo na Avalconu, několik knih, SF model, keramickou sošku, diplom.) Dosud chybí důstojný ceremoniál vyhlášení vítězů, nejblíž byli v Ústí 1996.
       ad d) Nabídnout vydávání Kočasu některému nakladatelství a zaplatit část nákladu jako součást materiálů Parconu. Dát Kočasu jednotnou tvář, výraznou obálku s výrazným nápisem „sci-fi“ a udělat na něj reklamu v Ikarii, Nemesis, Magazínu FaSF, Dechu draka, ... Pokusit se jej protlačit na stánky a do běžných knihkupectví (kvůli tomu ten nápis).
       ad e) Při větším rozsahu se spolu s úspěšnými příspěvky „profesionálů“ vejde i dost začínajících autorů. Přítomnost známých jmen přitáhne ke koupi i ne tak zapálené příznivce SF. Je ale třeba důsledně dodržet anonymitu příspěvků, tzn. jména autorů jednotlivých povídek a adresy musí mít v ruce jeden člověk, který je nesmí za žádných okolností prozradit. Zavázat samotné autory k „nepřiznávání“ se recenzentům, prozrazení potrestat vyloučením ze soutěže.
VP
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK