Logo rubriky
4/1998
  Fandom (další) (153)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1998

JARNÁ PORADA

Jesennej porady som sa minuleho roka nezúčastnil, tohtoročnej jarnej porady som sa zúčastnil iba čiastočne… Prišli sme s Marianom v piatok večer pred deviatou hodinou… Cestovali sme vlakom a po ceste sa nič zvláštne nestalo. Ja viem, že je to divné, ale je to fakt.
       Keď sme dorazili do hlavnej haly nám už dobre známeho internátu, takmer všetci zo zvyčajnej zostavy už boli v plnom prúde. Že čoho? No poradnej činnosti. Teda karty a využívanie služieb „Restaurace u třech opilců“, ktorú už tradične prevádzkovali Skrblík, Stoupa a ďaľší fani. Ceny boli maximálne prijateľné a tak sme si obliekli posteľné prádlo a vrhli sa do víru diania. Dostali sme na večeru párky a pitia čo hrdlo ráčilo. Samozrejme, že Skrbla všetko počítal. Dáreček už zahájil oslavy svojej 40tky a tak sme sa pripojili ku gratuláciám. Gratulovali sme a riešili sme zásadné otázky fandomu až kým neprišli bystričania a čoskoro po nich aj košičania. Takže zo Slovenska bolo zastúpených spolu 5 klubov z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc. Takže po ich príchode sa zase gratulovalo a zase riešilo. Ja som opúšťal reštauráciu niekedy pred treťou hodinou rannou.
       Porada bola zahájená po raňajkách okolo 10 hodiny. Keďže Šimon ešte emuloval mŕtvolu, tak som za predsednícky stôl zasadol ja. Rokovanie malo dosť bodov, nieslo sa vcelku v konštruktívnom duchu a dosť rýchlo ubiehalo. Na úvod sa znova obnovila stará tradícia a zástupcovia klubov stručne predstavili svoje kluby. Usporiadatelia Porady, sf kluby Mlok a Makropulos zo Šumperka, oznámili termín jesennej porady: 16. – 18. 10. Prebrali a odložili sme návrh na rokovací poriadok, prečítali sme a pripomenuli tak zmluvu o spolupráci, ktorú kedysi uzavreli český a slovenský fandom, znova (ako každý rok) sme riešili problémy ako hlasovať o Ludvíkovi a Mlokovi za zásluhy (a znova väčšina prítomných nepoznala status týchto cien, musíme kdesi znova vyhrabať dokumenty, ktoré sme prijali na jednej porade v Březovej spolu so statusom Parconu, pamätáme sa ako sa Ondřej Neff vtedy zrazu vzchopil a pasoval sa za scifi klub, aby mohol prísť a zabrániť Slovákom v nejakých ktovieakých zlých akciách). Dokonca sme o cenách aj hlasovali. Ešte pred obedom každý informoval o pripravovaných conoch. Zoznam conov nájdete na inom mieste časopisu.
       Obed sponzoroval Dáreček v rámci osláv svojej 40tky, šumperáci uvarili vynikajúci guláš! Zaslúžia si pochvalu a ocenenie, musím vypracovať štatút osobitnej ceny slovenského fandomu na ktorú ich nominujem…
       Popoludni sa riešili rôzne príspevky. Medzi iným Parcon 99, zatiaľ máme troch kandidátov: Kopřivnice (ochota je, ale kapacita tak 350 miest), Pardubice (neboli prítomní, požiadali sme ich o urýchlené vyjadrenie sa) a Praha (ako náhrada, ak nebude nikto iný vhodný).
       Ďaľšie čo ma zaujalo, bola sťažnosť Vaška Pravdy, že brňáci prebrali pre Dracon nejakého hosťa, s ktorým jednali organizátori Bohemiaconu. Nakoniec sa ukázalo, že vlastne šlo o omyl nezavinený organizátormi Draconu. Zaujímavé, že keď Bohemiacon „kradol“ hostí bystrickému Parconu, tak to nikomu nevadilo. Kde ostalo volanie po slušnosti medzi fanmi vtedy? Kde je zrazu tak propagovaná tolerancia a slušnosť pri vyhlasovaní všelijakých truc-parconov?
       Vašek Pravda si na seba zase nabral hromadu vecí, uvidíme či ich nesplní tak ako teraz nebol, podľa mňa uspokojivo, schopný predložiť veci okolo managera fandomu, ktoré sľúbil minule…
       Tak ale dosť bolo vŕtania…
       Porada končila okolo pol piatej. Hneď po skončení porady som vyrazil s brňákmi do Brna a tak neviem referovať o sobotňajšom večere… Už som sa síce čosi dopočul, ale nikto mi nechce podať oficiálnu správu. Viem iba, že Jolana je chorá…
peter
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK