Logo rubriky
8/2000
  SF soutěže (další) (176)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2000

Vyhlášení výsledků soutěže
O nejlepší fantasy 2000

Dne 23. 6. 2000 na Parconu v Šumperku při Fantasy show byly vyhlášeny výsledky soutěže O nejlepší Fantasy 2000. Ze třiceti účastníků byli nominováni a tím získali titul Rytíř fantasy: lady Martina Pilcerová za novelu Krajina pútnikov, lady Jana Rečková za novelu Pohřbení na Soldafaru a lady Ivana Kuglerová za román Stezky krve.
       Vítězem soutěže se stala lady Jana Rečková, která získala titul Nositel meče a funkční meč.
       Všem blahopřejeme!
        

Soutěž O nejlepší fantasy 2001

Klub Julese Vernea Praha a klub 451 stupňů Fahrenheita Košice tradičně vyhlašují Soutěž O nejlepší fantasy.
       Příspěvky psané strojem nebo na počítači ve dvou kopiích, které nebyly nikde zveřejněné ani zaslané do jiné soutěže, posílejte do 30. 4. 2001 na adresu Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4.
       Poroty v Praze a v Košicích vyberou nominované, kteří obdrží titul rytíř Řádu fantasy, a z nich bude vybrán Nositel meče, který obdrží funkční meč. Vítěz bude vyhlášen v Praze na Parconu 2001. Pořadatelé mají právo na jedno zveřejnění soutěžní práce v publikacích SFK 451 stupňů Fahrenheita Košice nebo Klubu Julese Vernea.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK