Logo rubriky
2-3/2003
  Fanziny a časopisy (další) (201)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 2003

Fanziny v redakci

Opravte si prosím v předchozích pokračováních rubriky: informace o počtu a číslování stránek fanzinu Orion platí i pro všechna předchozí čísla. Ostudně dlouho jsem si nepovšiml, že formát vzniklý přeložením listů A4 z podstaty věci nemůže mít počet stránek nedělitelný čtyřmi.
        
The Nemedian News 2/2003: Zpravodaj Conan Society. Zdeněk Zachodil, Sušilova 24, 695 01 Hodonín, tel. 518 343 126. A5, 8 str. + 4, 4 a 12 s. příloh.
       Listárna, jedenáctistrofová báseň, recenze Encyklopedie fantastických světů, celkově pochvalná navzdory stížnostem na nedostatečnou pozornost věnovanou epigonům REH. Většinu čísla zabírá přednáška J. Šimůnka a kol. z LMConu o skladbě Conanovy stravy. V přílohách beze změny pokračuje už bezmála tradiční náplň, tj. soupis conanovských comicsů s C., W. G. Gray: C. mocný, a pov. Rypák v temnotách (bez uvedení autorů).
        
Irelevantní svět 1/2003 (ročník 7, č.29): Zpravodaj CZ Kontinuum, STAR TREK Fan klubu. www.kontinuum.cz, Martin Böhm, Bělehradská 48, 120 00 Praha 2, SamuelThorn@volny.cz. Název STAR TREK či jeho spojení jsou registrované značky, (...) známé postavy či plavidla jsou obchodní značky. Pouze pro vnitřní potřebu klubu a propagační účely – neprodejné. (c) 2003 (změny zasáhly i do tiráže). 20 str. A5, ve hřbetě sešito dvěma svorkami.
       Úvodník nového vedení s výzvou pro „všechny, kterým není časopis lhostejný“, aby vyplnili vložený anketní lístek; členské příspěvky na r. 2003 při odběru fanzinu na papíře 280 Kč je třeba uhradit do konce března (adresa výše, e-mail klub@kontinuum.cz). Obnovená rubrika Novinky z přítomnosti naší budoucnosti věnovaná katastrofě Columbie, článek o 10. ST filmu („přeloženo z informací na Internetu“), první část pojednání o planetě Bajor („volně podle německého originálu“). Kterak český Trekkie k uniformě přišel („po navštívení Pragoconu 2001 se mi uniforma u ostatních trekkies začala tolik líbit, že jsem zatoužil po své vlastní ... samotnému se mi jet [do Vídně koupit originální] nechtělo a ostatní trekkies, co jsem znal, buď neměli peníze a nebo se jim nechtělo. Nakonec jsem se rozhodl, že pojedu sám, ale pokazilo se mi auto“) se srdečným doporučením švadleny s již značnou praxí v tomto sortimentu, u níž anabáze skončila (ovšem fanoušci Voyageru pozor, „měla problém sehnat látku, především odpovídající červený odstín... je o něco sytější než na obrázcích“). Článek Mezinárodní vesmírná stanice („volně přeloženo ze stránek NASA“), 3. část přehledu epizod Enterprise, povídka J. Holého („Jmenuji se Kirk, kapitán James T. Kirk“ ... po 5 stránkách drobným písmem: „Moc vám děkuji, konečně naše kultura bude vzkvétat“), faksimile pozdravného dopisu z Burbanku (s překladem „a cut scene from Nemesis???“ jako „scéna z Nemesis!“).
        
ORION 36 (ročník 14): Nepravidelne vychádzajúci fanzin SF Klubu ORION Nové Zámky. SFK ORION, Knižnica A. Bernoláka, Turecká 36, 940 61 Nové Zámky, ondrej.trepac@post.sk, www.ba.telecom.sk/kniznicaab. Termín: december 2002. Náklad: cca 60 ks. 24 str. A5 (číslovaných až od prvního vnitřního listu do 22 na zadní straně obálky), ve hřbetě sešito dvěma svorkami.
       Obsah se drží tradiční podoby: jedenáctistránková povídka šéfredaktora, dokončení Nečekaných setkání J. Karbusického s osobní vzpomínkou, jak po přečtení knihy o únosech na palubu UFO roku 1992 „něco, co ve mně 23 let nesmyslně vzdorovalo, se náhle zlomilo“, zároveň ztratil veškerý zájem o SF a místo toho „jsem se aktivně začal zabývat paranormálními jevy a stále hlouběji pronikal do zvláštní logiky duchovních nauk“. Reportáž z klubového večera v září a dvě z Istroconu, recenze tamtéž zhlédnutého Zaklínače, seriálu Andromeda a Miešancov III (Konkolovo A **, Pavelkové B ****).
       Príloha UFO sekcie začíná převyprávěním Nemereho tezí o utajených kosmonautech a pokračuje líčením, kterak v klubu přednášel člověk, věnující se „výskumu voĺnej energie“: sice se mu dosud nepovedlo žádné perpetuum zprovoznit, ale zato měl krásné z internetu stažené patenty „využívajúce jedinečné vlastnosti a schopnosti magnetov“. Šéfredaktor se přidává obdivným mudrováním, že tajemství úspěchu švýcarské sekty, jež si generuje elektřinu na koleně v izolované vesnici, a nic bližšího o ní není známo krom toho, že to psal „WM maagazín – skryté skutečnosti“, musí spočívat v tom, „že ich je predsa len dosť veľa“, protože „elektrárenská lobby je silná“ a s každým osamělým revolucionářem by rychle zatočila (patrně s pomocí mužů v černém). To je mi pěkně nevědecká fantastika.
-jVr-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK