Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
9/2005
(223)


Sci-fi klub Andromeda Plzeň vyhlašuje 17. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron

Soutěžní podmínky:

1. Zaslané práce musí být v žánru SCI-FI (Porotci neoblibují povídky žánru čisté FANTASY a HORRORu). Oblibujeme hlavně povídky na téma Cestování časem.

2. Rozsah povídky je omezen na 40 normostran nebo maximálně na TŘI povídky, jejichž součet nepřesáhne 40 normostran.

3. Soutěž je NEANONYMNÍ – tzn. příspěvky by měly mít v hlavičce jméno autora či alias, pod kterým mají být uváděny. Texty musí být zaslané e-mailem nebo na disketě (čestně vrátíme), napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word), nebo dodány ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné na kvalitní tiskárně. Texty dodané v elektronické podobě mají větší šance na zveřejnění ve sborníku a není je nutné zasílat v papírové formě. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. NEZAPOMÍNEJTE NA ZPÁTEČNÍ ADRESU!

4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevrací.

5. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli obdržet všichni účastníci soutěže.

6. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť nás na to laskavě upozorní.

7. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen bude v průběhu PARCONu – TAURCONu v Nymburku na přelomu srpna a září 2006.

8. Uzávěrka soutěže je dne 31.3.2006

9. Soutěžní příspěvky v elektronické formě zasílejte na adresu: lzaborsky@quick.cz, kde získáte i další informace

Písemné práce zasílejte na adresu:

Ľubomír ZÁBORSKÝ; Rabštejnská 32; 323 32 PLZEŇ

Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu :

Ľ. Záborský; Predmestská 40; 010 00 ŽILINA

Pořadatelé se zavazují, že poskytnuté osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže.


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index