Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
13/2005
(speciál)


TAK TROCHU... JINÉ NAKLADATELSTVÍ, část 3

„Jestliže průměrný čtenář tvrdí, že s daným překladem není něco v pořádku, skoro určitě má pravdu. Jestliže ale naopak tvrdí, že je překlad bezchybný, s největší pravděpodobností se mýlí.“

překladatelská parafráze Clarkova zákona (viděno na internetu)

Věčnost až do odvolání aneb Je-li těžké být rozumný, budeš navržený

V minulých pokračováních jsme se možná až příliš dlouho a v širokých souvislostech zabývali sporem o román Harryho Turtledova „Takový jiný svět“ (Classic Books a Wales 2001). Tentokrát se konečně dostáváme k porovnání českého překladu Simony Kučerové s anglickým zněním po věcné, významové stránce. Přiznám se, že (i s ohledem na to, co jsem uvedl dříve) jsem se nenamáhal soustavnou kolací a vybíral z knihy víceméně náhodně; pokud by se někdo ze čtenářů chtěl pustit do podrobnějšího zhodnocení, rád mu originál zapůjčím.

Jaký tedy překlad pí Kučerové je? Její základní překladatelská metoda má mnoho společného s Mirkem Valinou (viz Ramax 6/01): text si přizpůsobuje a převypravuje podle vlastní libovůle; tu přidá, onde ubere. Tak za větou Vědět a akceptovat ovšem nebylo totéž (s. 184) chybí all she needed to do was think of Lamra to see the truth there (stačilo jí pomyslet na Lamru, aby si tu pravdu uvědomila); argumentace „Did you think we would go through the whole mission without accidents? Even if you did, hasn’t Valery’s arm taught you better?“ (Myslel sis, že absolvujeme celou výpravu bez nehod? A i kdybys myslel, copak tě Valerijova [zlomená] ruka nepoučila?) je stažena do „Nehody se stávají při každé výpravě, proč by ta naše měla být výjimkou?“ (225) Na druhou stranu je pí Kučerová vždy připravena k vlastní volné improvizaci na zadaný motiv, pokud jí originál přijde příliš suchý: Když se na s. 197 Irv rozhoduje neradit Pat, jak by měla řešit krizi ve svém vztahu s Frankem, s odůvodněním A marriage counsellor I’m not (nejsem manželský poradce), v překladu to je Nejsem žádný hollywoodský terapeut. Výklad, že vysílačky byly plánovány pro jiné podmínky, než ve kterých byly použity, končící No wonder the signal had static in it (nebylo divu, že signál byl plný šumu) je převeden Signál se v pravidelných intervalech střídal s rádiovým šumem (190).

Taková lidová tvořivost ve spojení se špatným porozuměním angličtině ovšem přečasto mate smysl: Scéna, v níž vojevůdce Fralk řídí přepravu lodí k řece, je komentována Důležitý jako policajt, pomyslel si Lopatin s úsměvem (286). The general as traffic cop ale znamená „generál, a dělá dopravního strážníka“. Když Tolmasov zjistil, že Američané jsou schopni jej oklamat právě tak hladce jako on je, málem si ukousal nehty až do poloviny předloktí (179) je správně Tolmasov had been ready to bite nails in half when the Americans proved as able as he to throw around charges of deception - když T. zjistil, že Američané ho dovedou obviňovat [před veřejností na Zemi] z nečestného jednání stejně dobře jako on je [malý, ale podstatný rozdíl], byl schopný [vzteky] překusovat hřebíky (!!!). K Vážce se rozeběhla poklusem, aby se aspoň trochu zahřála (186) je v originále Jogging over to Damselfly did nothing to warm her up (běh k Vážce ji nijak nezahřál), tj. de facto pravý opak.

Ještě zásadnějších převrácení smyslu je tu hojně. Sarah z kabiny letadélka říká „Není třeba křičet. Blána je dost tenká, aby ji protrhly i zvukové vlny.“ (201) Tak zlé to ale není: The skin is too thin to cut down on sound znamená „blána je moc tenká, než aby tlumila zvuk“. Vyčerpána přeletem na pomoc raněným v sovětské výpravě prohlásí „Až příště Rusové zatouží po mých službách, můžou mi klidně zavolat.“ (202) V dané situaci je to zcela absurdní a zabíjí to vtip původního All I can say, the next time the Russians want my services, they can jolly well come see me (Řeknu jen tohle: příště, až budou Rusové potřebovat moje služby, můžou laskavě přijet za mnou.) Stejně nesmyslné je Fralka vůbec nezajímalo, že na něj někdo střílí (352). Reatur’s guess was a good one: Fralk did not care at all for being shot at znamená „Reaturův odhad byl správný [srov. dialog o stránku dříve]: Fralkovi se vůbec nezamlouvalo (!!!), že na něj někdo střílí“. Milí mladí čtenáři, až vám budou učitelé angličtiny vykládat o významu frázových sloves, pomněte na tento odstrašující příklad a zkuste jim na chvíli věnovat pozornost...

Už v předchozích pokračováních jsem se zmiňoval o tom, že kde je nějaký specifický termín, dá se spolehnout, že ho pí Kučerová splete. V nejbližším železářství by jí mohli vysvětlit, že křídlové matice (wingnuts) nejsou totéž, co matice na křídlech (185). Když je ultralight (u pí Kučerové; Turtledove používá konzistentně označení ultra-ultralight, bezpochyby proto, že prostě ultralight může znamenat až několikametrákové motorové letadlo i pro více osob, zatímco šlapací Vážka přece jen spadá do jiné kategorie) ohrožen náporem větru, který zamával s Vážkou tak prudce, až se letadélko málem rozpadlo na kusy (188), v originále je to gusting tailwind that swept Damselfy with it and threatened to make the ultra-ultralight stall: poryv větru odzadu, který strhl Vážku s sebou, až jí hrozilo, že ztratí vztlak: viz další výklad o nebezpečí takových poryvů. Frank si kvůli snazšímu fotografování skrz mlhu a vodní tříšť nasadil na objektiv UV filtr (227) - jenže infrared přece znamená opačnou stranu viditelného spektra!

Nikdy by mě nenapadlo řadit do kategorie odborných termínů i světové strany - ale pro pí Kučerovou tam zjevně spadají. Sarah se naviguje podle světlice: Ve vzduchu visela zářivá, karmínová jiskra. Vykvetla západně od bodu, kde ji čekala - poryv větru ji musel odchýlit od kursu (190). V originále ovšem It was (prosté „byla“ - metafora vykvétání se možná hodí pro okázalý rozprask ohňostroje, ale ne pro jedinou „jiskru“ obyčejné vojenské světlice) north - severně, jak dá i zdravý rozum: v knize se mnohokrát uvádí, že kaňon má východní a západní stranu (takže se táhne od severu k jihu); letadlo přelétající nejkratší cestou z první na druhou může být sneseno větrem z dráhy jen v kolmém směru. Podobně se mluví o nepřátelském kmenu na západní hranici (266) Reaturova území, správně northern, severní: západní hranici přece tvoří kaňon sám; další kmeny, žijící na jeho okraji, tak musejí být rozmístěny na severojižní ose. Na s. 304 také už stojí správně, že výprava proti těmto protivníkům využívá znalosti člena ze severní (northern) části území (304) a dokonce je doplněn zeměpisný údaj o severní hranici, v orig. jen up here near the border.

Nejvíce a nejsoustavnějších chyb a nepochopení se pí Kučerová dopouští bůhvíproč ve (skoro)milostné scéně. Na jejím začátku Irv na noční hlídce přemítá o své neschopnosti rozpoznat na cizí planetě nebezpečí: Veškerá jeho dosavadní zkušenost mu byla k ničemu. Nemohl mít tušení (He was not evolved to know - evoluce ho nevybavila znalostmi), [...] zda by vůně, kterou vítr přinášel k jeho nosu, nepřiměla okamžitě jakoukoliv minervskou bytost k bezhlavému útěku. Ani v nejmenším totiž nepřipomínala to, co se tak často linulo z biochemické laboratoře jeho ženy (193). Proč by také měla? The local odors reminded him of nothing so much as how an organic chemistry lab smelled from a good way down the hall. - Místní pachy mu nic nepřipomínaly tolik jako to, jak je z dálky cítit laboratoř organické chemie.

Objeví se Pat a začne ho svádět. Vzpomněl si taky, co všechno mu o ní v poslední době povídala Sarah (195). Správně He also knew that Sarah had told him no more times lately than he was happy with - věděl také, že Sarah [jeho manželka] mu v poslední době řekla „ne“ vícekrát, než mu vyhovovalo. Přesto Irv nakonec odolá pokušení a pokusí se odmítnout zdvořile: Ve snaze ujasnit si, co se vlastně stalo, otřeseným hlasem prohodil: „Propána, Pat, kdyby mi bylo zase jednadvacet, strhl bych ti teď kalhotky a udělal bych ti to hned teď a tady, i kdyby nám přitom měly umrznout zadky.“ Má být Trying to make light of what has happened - ve snaze zlehčit to, co se právě stalo. Uchopil ji za ruce, odtrhl je ze svého těla a pocítil přitom záblesk lítosti, který však zmizel dřív, než si ho vůbec stačil v plnosti uvědomit. Tak pocítil ho, nebo si ho nestačil uvědomit? Obojí je v rozporu a ve skutečnosti také jde o něco jiného, subtilnějšího: suppressing a spasm of regret almost before he knew it was there, tedy potlačil záblesk lítosti skoro dřív, než si uvědomil, že ji cítí.

Pat ovšem má legitimní stížnost, tedy v originále, neboť „Já bolest cítím. A pro tebe asi taky nebylo zrovna lehké přetvařovat se celou tu dobu od chvíle, co jsme opustili orbitu Země“ (196) není totéž jako I hurt now. You would, too, if you’d been faking it all the way from Earth orbit (Ty bys ji také cítil, kdybys to [rozuměj orgasmus] celou cestu z oběžné dráhy Země předstíral). Proto také na její ublížené „Ty mě nechceš“ může Irv odpovědět „S tím na mě nechoď, moc dobře víš, že to není fér.“ (Správně You know better than that - you damn well ought to. Tak to přece není - však to musíš dobře vědět.) Tím naráží na předchozí scénu Pat ho hladila (pressed - stiskla) přes kalhoty; ostatně i bezprostředně následující věta Irv se pomalu uklidňoval, přesto se při vzpomínce na její dotek zachvěl (Though subsiding, Irv still stirred at the memory of her touch) se netýká, ehm, stavu Irva celého...

Překroucený je i popis jeho jediné polovičaté nevěry před lety na divokém večírku: Usnul tenkrát opilý v mezipodlaží mezi druhým a třetím patrem [čárka chybí] kde ho našla ta dívka. Už si ani nevzpomínal na její jméno. Ani nevěděl jak a ocitl se s ní v malém kamrlíku na úklidové prostředky - sotva se tam vešli (196). Původně to bylo He and a girl - God, he’d forgotten her name - were fooling around in a walk-in closet when he passed out between second and third base, česky: Muchlal se s jednou dívkou - proboha, už zapomněl, jak se jmenovala - v komoře na šaty a ztratil vědomí dřív, než k něčemu došlo (doslova „mezi druhou a třetí metou“; kolega Kocourek mne opraví, mýlím-li se, ale tuším, že na této metaforické stupnici jde o pomezí neckingu a pettingu).

Poslední slovo patří Pat: „Víš, Irve, je hodně těžké být citlivý, když jsi nadržený.“ (197) V originále je to delší Do you know, Irv, you may be too sensible for your own good. It’s hard to be sensible when you’re horny. (Víš, Irve, ty jsi možná moc rozumný pro své vlastní dobro. Je těžké být rozumný, když jsi nadržený.)

A pár dezinterpretovaných větných vazeb na závěr: Bizarní architektonický obraz Měli byt v domě postaveném ve stylu stalinské gotiky, který poté, co přestál Velkou vlasteneckou válku, vypadal jako jedovatá muchomůrka (274) má být příčetnější „v jednom z činžáků... které po válce začaly vyrůstat jako ošklivé muchomůrky“ (in one of the Stalin-Gothic apartment blocks that had gone up like ugly toadstools after Great Patriotic War). Dostat se přes proud valící se Jötunským kaňonem bylo pro Skarmery skoro tak obtížné, jako dostat se ze Sovětského svazu do Spojených států (333). Ale na to přece stačí nasednout do jedné z řady pravidelných leteckých linek, které obě země spojují. Crossing that stream was almost as hard for the Minervans as getting to Minerva had been for the Soviet Union and United States - porovnává se s tím, jak těžké bylo pro SSSR a USA dostat se na Minervu! Pat byla z Kalifornie stejně jako on, dokázala se však adaptovat [na minervský chlad] podstatně lépe a rychleji. Kdyby ne, neprozradila by mu své tajemství (297). Ale o žádném tajemství nebyla řeč: Správně but the cold didn’t bother her as much. Or if it did, Frank thought, frowning, she didn’t let on (ale zima jí tolik nevadila. Nebo jestli ano, pomyslel si Frank a zamračil se, nedávala to na sobě znát). A konečně scéna v podobném duchu, nad jakým se pozastavil E. Kocourek: Lamra vyznamenaná na důkaz zvláštní přízně Reaturovou dřevořezbou dojatě děkuje. „Budu ho nosit vždycky u sebe,“ slíbila Lamra. Pak, aby ukázala, že opravdu dokáže myslet jasně, dodala: „Tedy alespoň tak dlouho, dokud ho budu mít.“ (336) „Budu ho mít pořád, samozřejmě jen dokud ho neztratím“ - to by mi nepřišlo jako zvlášť jasné myšlení ani od pí Kučerové. Lamřina výhrada For as long as I have, anyhow ve skutečnosti znamená „Aspoň po takovou dobu, jaká mi zbývá“: dosud si nemůže být jistá, že plán lidí vyjde a ji nečeká brzká smrt.

Mohl bych pokračovat dál, ale bylo by to už nadbytečné. Překlad je po všech stránkách špatný, asi ne tolik, aby Classiku vybojoval pátého Koniáše, ale na nominaci vystačí určitě.

Nevím, jestli jsem paní Kučerové poskytl, co chtěla vědět - a je mi to upřímně lhostejné; kvůli ní jsem tento článek nepsal. Nehodlám jí brát její přesvědčení, nesejde mi na tom, co si myslí, a nakonec její duševní pohodě (kterou jí přeji neméně než všem lidem dobré vůle) by jistě neprospívalo, kdyby měla pochybovat o ušlechtilosti svého chlebodárce nebo dokonce kvalitě práce, již mu odvádí. Ne, jen ať je dál hrdá na své výkony i na to, že náleží právě do překladatelského chlívku Classiku.

Ale bylo by lepší, kdyby z něj napříště nevylézala; už kvůli úspoře místa v Ramaxu.

Jan Vaněk jr.


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index