Logo rubriky
1/1984
  (1)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

INTERKOM 1.

       5. 4. 1984
       Nástěnné noviny SF klubu mládeže Spectra při ODPM Praha 8. Neprodejné. Kopie č. x, určeno jako metodicko-informační materiál výhradně pro vnitřní potřebu klubu.
       Vážení přátelé, držíte v ruce nový Interkom, o kterém jsme referovali v Teplicích. Základní cíle a způsob práce: redakce se skládá ze stálých členů, kteří zajišťují vydávání, pravidelně přispívajících externistů v jednotlivých klubech a občasných dopisovatelů. Všichni zájemci o spolupráci jsou vítáni. Do každého klubu přijde zatím pouze jedna kopie našich nástěnných novin, které plní funkci metodicko-informačního materiálu. Žádáme vedení klubů, aby včas informovalo členy o obsahu každého nového čísla. Veškeré dotazy, návrhy, připomínky, náměty i příspěvky zasílejte na adresu:
       Miroslav Nejedlý, Bajkalská 18,
       Praha 10, PSČ 110 00
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK