Logo rubriky
1/1984
  Fandom (další) (1)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

PO CELODENÍ DISKUSI: ano !

Zástupci čs. klubů v Teplicích pověřili pětičlenný výbor koordinací akcí celého fandomu
       Tři týdny před naší největší SF akci PARCON '84 se v Teplicích sešli zástupci 15 klubů s Čech, Moravy i Slovenska, aby po roce zhodnotili stav čs. fandomu. V pátek začala neformální debata a seznamováni se s novými tvářemi, hlavní jednání pak proběhlo v sobotu. Začalo se referáty o činnosti jednotlivých klubů, z nichž nejpodnětnější byl návrh Valéra Ondrušky na vytvoření sborníků SF amatérských povídek s protiválečným vyzněním, s cílem vydat jej v rámci mezinárodní akce SSM „Paměť“.
       Před polednem pak vypukla klíčová diskuse o vytvoření koordinačního výboru, který by řídil a organizoval spolupráci mezi kluby. Pražský konglomerát čtyř klubů přišel s vypracovaným návrhem, který však ke škodě věci vyložili až po zdlouhavé debatě v obecné rovině. Navržené složení nadklubového výboru, který by byl pověřen koordinací meziklubových akcí a reprezentací fandomu vůči našim organizacím i zahraničí:
       Zdeněk Rampas - styk se sdělovacími prostředky a profesionály
       Petr Holan (Pagi) - koordinace celostátních akci (PARCON, Kounov) a reprezentace vůči SSM a zahraničí, archiv čs. fandomu
       Tomáš Štipský - koordinace meziklubové spolupráce
       Miroslav Nejedlý - sekretář, styk s kluby a s Pagim archív fandomu
       Vladimír Veverka - Interkom
       Dále bylo navrženo, aby si kluby závazně rozdělily spolupráci v určitých oblastech a pořádat porady vedení 2x ročně. Samotný projekt byl přijat příznivě, leč úskalí bylo v otázce jeho kompetence a výkonné moci. Dalším ožehavým bodem bylo navrhované zastřešení komise pod Komisí pro práci s knihou při MV SSM v Praze a problém zahraničních kontaktů. Debata posléze začal ubíhat stranou, protože mluvili stále jedni a titíž a většina přítomných měla co dělit, aby se v záplavě argumentů vůbec vyznala. Aby horké hlavy před hlasovacím trochu zchladly, vyhlásila se přestávka a po ní Pavel Poláček informoval o programu PARCONu včetně takových detailů, jako co bude k obědu. Jediný nedořešený bod byla burza knih, kde bylo předloženo hned několik koncepcí, a nakonec byla její organizace svěřena Spectře.
       Když se pak selo hlasovat o tom, zda vytvořit nadklubový výbor, vzhledem k předchozí diskusi se zdálo, že bude rozhodnuto těsně pro či proti. Ke všeobecnému překvapení parní však bylo 13 pro a dva se zdrželi. Při hlasování o pravomocích tohoto výboru (či Koordinační komise, zkratka KK) pak bylo jednomyslně přijato následující usnesení:
       Koordinační komise je v navržené sestavě schválena na zkušební období 1 rok. Za šest měsíců v Šumperku vedení klubu zhodnotí její činnost a doporučí případné změny. Koncepci práce určí sama komise v duchu závěru diskuse, že řízení a koordinace se vzájemně prolínají a že zaleží na dobrovolnosti a zájmu o práci. Komise nebude vyvíjet direktivní, šle spíše návrhovou a organizační činnost a je po období zkušební lhůty pověřena reprezentováním československého fandomu.
       Jednání pak pokračovalo bleskovou informací o zákonech a předpisech, souvisejících s vydáváním fanzinů, byl přednesen referát o nové podobě Interkomu a po večeři Pavel Kolář seznámil přítomné se svou snahou o prosazení oficiálního SF časopisu. Večer proběhlo ještě neformální jednání o cenách v SF, především o ceně L. Součka, diskutovalo s o také o tom zda, za co a jak často udělovat druhého mloka. Pro rozdílnost názorů bylo rozhodnuto vypracování ucelené koncepce SF cen (pro amatéry, profi díla a za přinos fandomu) odložit na podzimní poradu v Šumperku.
       Anketa o cenu L. Součka bude provedena již letos formou dotazníků účastníkům PARCONu.
       Vzhledem k tomu, že rokování probíhalo prakticky od 10.00 do 22.00 nonstop, zaslouží si uznání skutečnost, že až do půl třetí probíhaly osobní kontakty, domlouvání spolupráce a diskuse ještě bdících účastníků. Neděle už byla spíše opět neformální, protože dobrá polovina přítomných se ráno vydala na zpáteční cestu. Na závěr tohoto stručného shrnutí lze obecně prohlásit: porada proběhla v opravdu přátelském a konstruktivním duchu. Účastnili se ji totiž samí SF maniaci.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK