Logo rubriky
2/1984
  Fandom (další) (2)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

Fandom:

Původně se uvažovalo o tom, že se (podobně jako na EUROCONu v Lublani) i na PARCONu nabídne každému klubu(zahraničnímu hostu a pod.) určitý prostor, kde vystaví dovezené materiály a bude poskytovat informace o své činnosti. Bohužel jsme to neudělali, a přitom chodba, kterou se přicházelo k nové posluchárně, by se k tomu ideálně hodila.
       V praxi se pak potvrdilo, že není v lidských silách okukovat vizitky všech účastníku a dozvídat se něco rozumného v rozhovorech, začínajících přibližně slovy: Vidím, že jste z Červené Lhoty. Není tam už náhodou také sci-fi klub? Vždyť ani lidé, kteří se znají z předchozích, setkání, si nestačili za ty 3 dny a 2 noci sdělit navzájem vše, co chtěli.
       A tak alespoň ve stručnosti (zatím předběžná) o změnách v čs. fandomu. Nejen o Proximě (to se dalo tušit už před rokem), ale i o Bingu se hovoří pouze v čase minulém. Klubová práce se nově rozběhla v Chrudimi, České Lípě a Hradci Králové (bohužel zatím nevíme žádné podrobnosti). Ve velkém stylu s několika desítkami členů začal svoji činnost před přibližně půl rokem klub v Třebíči. Několik měsíců je v Praze činný klub Solaris - přibližně - 10 fanů tu chce vydávat fanzin 12x do roka. Držme jim. palce! Brno má zase reálnou šanci stát se moravskou SF metropolí, podaří-li se alespoň jednomu ze dvou tamních klubů uskutečnit své plány na vydávání fanzinu.
       To jsou tedy nejpodstatnější nové údaje, jež lze po Parconu sdělit o čs. fandomu.
J. Kuřina
SFK FO SSM MFF UK „Villoidus“
Jak už výše konstatuje J. Kuřina, jedna z věcí, které se nám na PARCONu nepodařilo uskutečnit, byly informace klubů o sobě, a to nejen informace vůči ostatním klubům, ale, což je snad ještě' závažnější, ani vůči nadšencům a dosud neorganizovaným divočákům, které PARCOK přilákal. A přitom je toto setkání vlastně jedinou příležitostí, kde můžou již existující kluby verbovat do svých řad nadšené jedince s prokazatelně hlubším zájmem o SF.
       K tomu se ještě přidává skutečnost, že skrze nabitý program ani ti, kteří se znali, nestačili „nahodit pokec“. To, že spousta divočáků zřejmě odjela bez patřičných instrukcí, kterak dona založit klub, už teď v Interkomu nezachráníme. Můžeme se však pokusit alespoň o dodatečné seznámení klubů navzájem - tedy s těmi, které za poslední rok přibyly a o nichž se toho zatím mnoho neví, nebo které z neznámých důvodů zachovávaly poslední rok jakési „mlčení“. Jménem redakce proto všechny, kteří nebyli v Teplicích, vyzývám, aby svůj „profil“ v rozsahu 2 starý A4 zaslaly do dvou měsíců komukoli z KK s heslem „Pro Interkom“.
-V. Veverka
SFK Spectra ODPM Praha 8-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK