Logo rubriky
5/1984
  (5)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

Raději psali

       Během diskuse o definici fandomu (viz úvodník) koloval mezi účastníky list papíru, na který měli stručně napsat své postřehy nebo teze. Některé z nich pro zajímavost uvádím:
       * SF by nám měla pomoci plně využívat možností dneška s vědomím všech následků
       * fandom je spolek lidí, kteří se zamýšlejí nad řešením problémů, které jsou nebo budou, tak, jak se žádné problémy nikdy neřešily
       * SF by měla pomoci tvořit nový názor na svět s přihlédnutím k novým faktům současnosti
       * SF často není jen představa rozvíjení budoucnosti, určitým směrem, ale vytváření jakéhosi paralerního absolutně neuskutečnitelného
       * SF zkoumá uměleckou formou vědecké, sociální i kulturní aspekty vědeckotechnické revoluce
       * zájemce o SF (fanoušek) klade otázky, které neustále vyjasňuje
       * SF se zaprvé dívá na člověka, lidstvo, zemi, zvenčí, z jiného hlediska, což nabízí otázky: Co je člověk? Kde je jeho mí sto? Kam jde?, a zadruhé hledá určité východisko z normálního konvenčního života (nechat se unášet fantazií, snít; zde je SF literatura jenom prostředkem)
       * fandom je sdružení lidí, hádajících se o významu slova fandom.
       Je zajímavé, jak definice (ač to bylo výslovně zdůrazněno) odbíhají od fandomu k SF obecně. Všem, kdož se domnívají, že fandom nelze bez definice SF jako takové vymezit, bych chtěl říci něco v tomto smyslu:
       Světelný rok coby měřítko délky definujeme jako vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok. Tuto míru délky používáme i přesto, že v definici nevysvětlujeme přesnost pozemského roku na N desetinných míst a s vědomím, že nelze přesně určit, zda je světlo povahy částicové nebo vlnové. S definicí fandomu je to zrovna tak.
-Vláďa Veverka, Spectra, Praha-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK