Logo rubriky
5/1984
  (5)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

Kounov vzniká NOVÁ tradice

Pod tímto názvem se ve dnech 15. - 17. června 1984 uskutečnilo v malé obci na hranicích okresů Rakovník a Louny již druhé setkání členů SF klubů, které- zorganizoval Kosmický klub Rokyvany.
       Dnes už snad každý „scifista“ ví, že Kounov , to je podnes záhada kamenných řad, o jejichž původu se již několik let vedou diskuse v tisku i rozhlase. Nejvíce odborníků i laiků se přiklání k názoru, že se pravděpodobně jedná o pravěký kamenný kalendář, čemuž napovídá i poměrně přesná orientace jednotlivých kamenných řad; zajímavé je, že jde o památku z období předkeltského, tedy úseku, který je málo archeologicky zmapován. Kamenné řady měly zřejmě význam i kultovní. Ale i zde přišli danikenovci s názorem o jejich mimozemském původu: že by se jednalo o českou verzi naváděcích značek pro mezihvězdné koráby?
       O případných záhadách Kounova přítomní i tentokrát diskutovali a samozřejmě že řady za odborného výkladu prof. Jaroslava Brejchy, předsedy Kosmického klubu Rokycany, navštívili. V letošním roce se zde sešla třicítka lidí z různých klubů, i přes nepřízeň počasí zhruba deset nejodvážnějších tábořilo na vyhrazené louce a zbytek nocoval v ubytovně místního JZD. V sobotu odpoledne se pořádala beseda s místním archeologem p. Fenclem a všichni přítomní včetně místních obyvatel měli možnost prohlédnout si řadu nálezů z doby kamenné, bronzové i železné. Večer se pak konala beseda u táboráku, na programu byl kosmonautický test, čtení povídek, hra na kytaru a písničky a vyvrcholením byla ukázka z činnosti raketových modelářů z Plzně včetně malého ohňostroje. A tak do noci za mihotání vzdálených hvězd odstartoval model Saturnu V i raketoplán...
       V neděli před polednem za účastníky přijel spisovatel Ondřej Neff. I když na tábořišti našel poslední zbytky účastníků - vlastně jen členy SFK Spectra, který byl na setkání zastoupen osmi nadšenci, rozvinula se velmi zajímavá a neformální beseda o literární tvorbě a SF žánru i novinkách, které O. Neff připravuje.
       Příští rok se má kounovské setkání uskutečnit ve větším měřítku, s náročnou a zajímavou hrou „E.T.“ a, s očekávanou účastí (snad se to podaří) zhruba stovky členů klubů, hostu, zástupců sdělovacích prostředků i veřejnosti. Takže se můžeme již teď těšit v roce 1985 Na shledanou na Kounově!
-František Rodr
SFK Spectra Praha -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK