Logo rubriky
5/1984
  (5)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

SFK se představují: SFK „T“ Liberec

V polovině letošního května byl obnoven SFK v Liberci. Jádro klubu (organizátory a příznivce) tvoří členové klubu „T“ při 2. ZO ČSOP Liberec. Klub je metodicky veden Okresním kulturním střediskem Liberec, které rovněž propůjčuje místnost pro schůzky. V současné době klub čítá asi 30 zájemců, po provedení dodatečného náboru očekáváme zhruba zdvojnásobení tohoto počtu.
       Program chceme realizovat podobný jako u Jiných SFK. Připravujeme např. různé přednášky o nových poznatcích ve vybraných vědních oborech, zejména v biologii, astronomii, kosmonautice, lékařství, některých technických oborech atd. Je zajímavé občas srovnat tzv. seriózní vědecké prognózy budoucnosti a představami autorů SF. Připravujeme diskusní večery a jistou dávkou recese ve stylu „křeslo pro hosta“.
       Například náplní schůzky koncem května byla přednáška „Vznik života na Zemi a možnosti života v jiných oblastech vesmíru“ doplněná barevnými diapozitivy vývojově starých mikroorganismů, pořízenými přímou mikrografií a s další fotodokumentací z různých pramenů.
       Dále chceme rozvíjet vztah našich příznivců k literatuře (SF a literatuře faktu především), ve spolupráci s klubem mladých literárních tvůrců při OKS Liberec podchycovat nové talenty, dle možností se aktivně podílet na literární tvorbě, zajistit promítání SF a naučných filmů a v neposlední řadě se účastnit i různých sou těží a pod., vypisovaných jinými SFK. Vlastní literární tvorbu máme možnost uplatňovat po recenzním řízení v neperiodiku „Cesty“, což je velmi pěkně tištěná brožura vydávaná OKS, jiné práce včetně informativních by byly cyklostylované - zajistí rovněž OKS. Pro naši činnost máme ze strany zmíněného OKS mimořádně velké porozumění, přislíbili již zajistit lektory, případně pozvání některých spisovatelů, grafiků a malířů majících vztah k SF
-Pavel Smrž, SFK „T“ Liberec-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK