Logo rubriky
6/1984
  Cena Karla Čapka (další) (6)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

O cenu K. Čapka

Již počtvrté vyhlašuje CŠV SSM VŠCHT Pardubice spolu s FV SSM MFF UK Praha a Okresním kulturním střediskem v Pardubicích literární soutěž o nejlepší sci-fi povídku.
       Soutěže se mohou zúčastnit všichni amatérští autoři, kteří zatím knižně samostatně nepublikovali. Vek, počet prací od Jednoho autora a rozsah nejsou nijak omezeny. Zásluho povídky musí být dosud nepublikované, napsané normovaným strojopisem (1800 úderů na stránku) ve třech exemplářích (originál + 2 kopie). Jméno autora, věk, adresa, povolání a další Údaje musí být uvedeny na zavláštním listu papíru. Práce se autorům nevracejí a zůstávají k disposici pořadatelům, kteří si no ně vyhrazují dispoziční práva.
       Vyhlazení výsledků soutěže proběhne na IV. celostátním setkaní přátel a fanoušků vědeckofantastické literatury PARCON '85 v Pardubicích 19.-21.dubna 1985, na které budou pozváni také autoři 50 nejlepších povídek.
       Povídky do soutěže „O cenu K. Čapka“ zasílejte do 30.1.1985 na adresu: Pavel Blecha, Studentská 200, 530 09, Pardubice
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK