Logo rubriky
8/1984
  Fandom (další) (8)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

FŮRU PRÁCE

Ano, fůru práce odvedli členové SFK „Ada“ (dřív* Nostromo), který vznikl těsně před prázdninami jako první video SF klub (zřizovatel Hi-fi klub Svazarmu).
       Videoklub zahájil promítání 25.9. ve 2-3 týdenních intervalech v sále pro cca 60 lidí se dvěma televizory Tesla Color 110 ST. V rámci podmínky, aby Šlo o klubový pořad a nikoli veřejnou projekci, za kterou by se musely platit autorské poplatky a mít povolení kulturního odboru ONV bude vydáno celkem 200 legitimací klubu. Členský poplatek je 50,- Kčs ročně, za pronájem sálu se platí vstupné na představení 8,- Kčs.
       Jako malá bomba zapůsobila zpráva, že filmy budou česky namluveny, a na několik čtvrtků se klubovna v Polské proměnila v náborovou kancelář zájemců o video.
       Videoklub ovšem neomezí svou činnost jen na Prahu. Po dohodě a KK připraví kazetu (systém Beta) se 2-3 filmy, která bude zapůjčována klubům s možností půjčky videa a občas obměňována. Obdobnou kazetu (systém VHS) pořídí také KK, která kromě toho na VHS vybuduje pobočný video archív SF filmů.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK