Logo rubriky
3/1985
  Fandom (další) (12)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Pohled zevnitř

Původně jsem předpokládal, že výše uvedený příspěvek do diskuse otevře druhý diskusní námět na stránkách Interkomu. Pak jsem si ale uvědomil, že jde o stejný problém, viděný pouze v jiném světle, jaksi zevnitř: také „Old Boy“ uvažuje o smyslu existence SFK (a tedy i fandomu jako takového), chce, aby jeho náplní bylo něco víc, než jen povídání si o knihách. Jeho pohled jde zevnitř, zatím co dosavadní diskuse se točila spíše okolo pohledu „zvenčí“.
       Když jsem diskusi zahajoval, napsal jsem, že mnozí fanové vidi v SFK prostor pro svou sociální komunikaci (možnost setkat se s podobně smýšlejícími lidmi. Diskutovat, hledat nové podněty). A cílem nás všech by právě mělo být to, o čem hovoří předchozí příspěvek: pokud víme a známe něco lépe a podrobněji, než ostatní, tak je zajímavým způsobem s danou oblastí seznámit. Pomoci jim orientovat se v záplavě informací, která nás již pomalu zahlcuje. Naučit se v diskusi hájit své stanovisko, vyvracet argumenty, uvažovat v nových souvislostech a případně i uznat, že pravdu bude mít možná i druhá strana. Vždyť pro něco takového je zapálená, spontánní diskuse v kluku o námětech, které sci-fi představuje, úplně ideální!
       To, že je někdo členem SFK, by mělo znamenat, že nechce být jen pasivním konzumentem. Že se mnozí zatím nedokáží projevit, že si netroufají předstoupit s tím co znají a umějí, před ostatní, je věc ostychu. Ten pak se dá překonat - to je zase otázka metodiky a snahy, tlaků shora, schopnosti dotyčné z angažovat do nějakého projektu a dát jim možnost se nějakým tvůrčím způsobem projevit. Domnívám se, že stačí jen chtít, a vyvinout tlak potřebným směrem - a s tím, co napsal „Old Boy*, tedy naprosto souhlasím.
-Vláda Veverka
SKK Spectra, Praha -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK