Logo rubriky
3/1985
  Fandom (další) (12)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

SFK Třesk

Seznam literatury, který jsme sestavili, obsahuje všechna díla SF, která se nacházejí v knihovnách města Třebíče, popř. v majetku členů klubu, a čítá na 260 knižních titulů. Díky spolupráci s filmovým klubem jsme zhlédli některé zajímavé filmy, např. Stalker ap. Podařilo se navázat i kontakt s ostatními kluby a tak po PARCONu, Miniconu a poradě v Šumperku, kterých se naši zástupci zúčastnili, lze konstatovat, že náš klub je již integrální součástí ČS fandomu. Je nás nyní již přes padesát. Existuje u nás totální systém spojení (je to i kvůli výpůjčkám knih), tj. každý člen klubu má nacyklostylovaný adresář celého klubu včetně telefonu domů a do práce. Můžeme se tedy v období mezi schůzkami spojit kdokoli s kýmkoliv. Je to u nás nutnost, protože při tom počtu a za situace, kdy členy klubu jsou i fanové z okolních městeček a vesnic (Náměšť, Hor. Budějovice Telč apod.) by jinak bylo těžké něco organizovat. Na každou schůzku nebo akci je každému řádnému členu zasílána pozvánka. Na podzim loňského roku jsme vyhlásili klubovou soutěž o nejlepší SF povídku, s těch nejlepších chceme sestavit první číslo klubového fanzinu, chystaného na jaro. Koncem roku nastaly nejasnosti kolem zřizovatele: astronomové se pustili do stavby nové hvězdárny a od 1. 1. 1985 přešli pod jiného zřizovatele. My jsme po vnitroklubové diskusi vytrvali a využili nabídky ustanovit náš klub jako samostatný při sdruženém klubu pracujících (SKP v v Třebíči. Dá se tedy říci, že jsme nyní v podmínkách kdy rozvoji naší klubové činnosti nic nebrání.
       Na letošek tedy chystáme několik besed se spisovateli, promítání filmů, vydávání fanzinů, přípravu kufříkových pořadů, společné expedice a velkolepou SF hru! Pokusný maškarní sci-fi večírek bude generálkou na SF ples, který chceme rozpoutat v příštích letech. Během roku se náš klub rozrostl z původních 26 na 50 a s dalším přírůstkem počítáme, pokud se k nám přidají budovatelé atomové elektrárny v Dukovanech.
-K. Tomek
SFK při SKP Třebíč „Třesk“-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK