Logo rubriky
9/1985
  Cony (další) (18)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

PARCON

Domnívám se, že je na čase smířit se s tím, „že PARCON coby vyvrcholení SF sezóny nebude přístupný každému. Doposud na něj jezdili 1) autoři 2) hosté 3) klubisté 4) divočáci 5) delší zájemci. První skupina stála u zrodu setkání a proto by měla zůstat jeho součástí - nehledě na to je 75% postupujících autorů člen sfk, takže se nám zde překrývají se skupinou 3. Jen by bylo zapotřebí poněkud zvýšit pozornost, věnovanou na setkání amatérským autorům. Kategorii hostů by bylo záhodno udržet na hranici 50 včetně profesionálů, takže by z celkové teoretické kapacity po odečtení prvních dvou skupin zbývalo na další zájemce 300 míst.
       A zde bych navrhoval, aby těchto 300 míst obsazovali pouze zájemci z řad KK registrovaných u sfk. Některé kluby jsou aktivní, jiné existují spíše jen na papíře, takže podle toho by KK přidělila kvótu, se kterou by každý klub naložil podle svého. Při 300 místech by se na opravdu aktivní členy mělo dostat, zvláště když připočteme ještě i autorské „reservé“.
       Zbývá otázka, co s těmi ostatními, na něž místo na PARCONu coby specifická odměna za celoroční práci v klubu, nezbude.
       Tak pro všechny ostatní by právě ti, co na PARCONu byli, pořádali jiné cony. Tedy jakási rovnice:
       Byl jsi na PARCONu? = Připrav tedy obdobné hody druhým!
       Zkušenosti z Miniconu a Tatraconu dokazují, že něco taxového možné je, že si na to můžeme ve větších městských centrech společnými silami troufnout. Koncepce conů u nás by podle mého mohla vypadat následovně:
       Na podzim (říjen - listopad) by sf sezónu zahajovala série miniconů (Praha, Brno, Blava, Plzeň, Ostrava, Košice), určená pro co nejširší veřejnost a s přibližně z 50% shodným programem. Sezónu by pak končil PARCON a v mezidobí by se pohybovaly specializované národní cony (Praha, Brno, Slovensko).
       Něco takového samozřejmě nelze zorganizovat mávnutím ruky, ale již připravované akce (jmenovitě 2. Minicon v Praze) se snažíme orientovat v tomto duchu a doufáme, že i v Brně a v Bratislavě se podaří obdobná setkání letos uskutečnit.
V. Veverka
sfk Spectra, Praha-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK