Logo rubriky
12/1985
  Cony (další) (21)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Minicon 3. 11. 85

V sobotu 2.11. se konal na kolejích VŠCHT na Jižním Městě již druhý Minicon, setkání fanoušků a přátel sf. Sobotní program byl určen pro organizované scifisty, pro klubisty. V neděli 3. listopadu se konal pak obdobný program pro všechny volné návštěvníky.
       Program, jak už to bývá u podobných akcí, se poněkud změnil, oproti předtištěnému letáku, ale tím bych si hlavu nelámal, to se běžně děje i na Parconu. Naopak, svědčí to o jisté přizpůsobivosti organizátorů. Pokud se ovšem program nemění tím způsobem, že by půlka pořadů vypadla.
       Pro zhodnocení letošního Miniconu je třeba se ohlédnout o rok zpět. I. Minicon se konal jen jediný den společně pro klubisty i divoké scifisty. Pořad byl nabitý a sál rovněž. Z druhé jmenované skutečnosti se pořadatelé poučili a rozhodli se pro letošní rok zvolit formu dvoudenní akce, respektive dvou jednodenních s obdobným programem. Navíc byl loňský Minicon v podstatě v jedné místnosti. Letos, právě vlivem rozdělení scifistů na organizované a neorganizované a také tím, že byl program rozvržen do tří budov, působila akce poněkud vylidněným dojmem. Podařilo se nám získat statistiku za letošní rok, loňskou však nemáme, nemůžeme proto porovnávat, zda skutečně přišlo méně lidí, nebo se jen ztratili ve třech různých sálech (na I.Minicon zavítalo cca 130 návštěvníků a 30 organizátorů, pozn. red. Interkomu). Podle slov organizátorů bylo v kinosále stále plno, možná proto nebyly ostatní akce „vyprodány“. A program byl také mnohem volnější, což věci neprospělo.
       Doufám ale, že výše uvedená slova přijmou organizátoři jako neumělý pokus o konstruktivní kritiku, nikoli jako pomluvy, protože i když letošní Minicon možná nesplnil všechna očekávání, která jsme do něj po tom loňském kladli, přesto za něj patří organizátorům dík. Oproti loňsku to bylo svým způsobem zase něco nového, jiného, a s novým jsou vždycky a všude problémy. A sfk Time Machine se snažil něco dělat a ne jen diskutovat a diskutovat, což je poslední dobou náplní většiny sfk. Takže přestože loňský Minicon byl lepší, těšíme se zase na ten příští a sfk TM v čele s neúnavným Láďou Cibulkou patří poklona.
       Své obrazy na Miniconu vystavoval laureát letošního druhého pardubického Mloka Theodor Rotrekl. Návštěvníci se mohli seznámit s jeho novou tvorbou i oživit si paměť pohledem na originály ilustrací ze známých sf knih jako jsou Robinsoni vesmíru, Akce L či Šest dnů na Luně 1. Překvapením pro mnohé byly patrně velkolepě pojaté barevné malby pro západoněmecká nakladatelství. Člověka jenom zaráží, proč naše zkostnatělá nakladatelství nedokáží využít domácích kvalitních ilustrátorů.
       Svou expozici si zde vybudovali i polští scifisté. Srdce českého fana jistě zaplesalo, když vidělo velké množství barevných obálek paperbacků, které navíc ladily oku knihomola svou příslušností jen do několika málo edic. Taktéž potěšil pohled na vyrovnané řady mnoha a mnoha čísel Fantastyky, barevných i černobílých plakátů a balíčků diapozitivů obrazů velkých malířů, jako Borise Valleja, Tima Whitea a dalších, mně neznámých.
       Audiovizuální pořad Kosmické dopravní společnosti naši redaktoři bohužel nemohli navštívit, jednalo se zřejmě o druhý díl k loňskému pořadu na Miniconu, kde byly diapozitivy provázeny za srdce i bránici beroucím komentářem Vládi Veverky.
       Dalším programem byla výstava kreslených seriálů (sf), které vycházely v našich časopisech. Mohli jsme shlédnout ukázky z kreslených seriálů z Ohníčku (Kraken, Desetioký), ABC (Vzpoura mozků, Galaxia), Sedmičky pionýrů (Stanice G70, Záhada asteroidu 1431) a dalších. Panely výstavy byly přeneseny z podobné propagační akce, kterou připravil sfk Spectra o týden dříve v ÚKDŽ. Na výstavě bylo rovněž možné shlédnout různé artefakty, jako jmenovky ze všech možných a nemožných -conů a trička sf klubů.
       Velkou expozici tvořila rovněž výstava sf humoru. Část jí zajistil sfk Castor, který má sf humor v náplni práce, větší část vsak zaplnil vlastní tvorbou pořádající sfk TM. Kresby byly od autorů Petra Súkeníka, Michala Hoskovce a Jana Kostohryza. Ukázku z této tvorby uvádíme v podobě autogramiádního lístku, který dostal každý účastnil. Miniconu.
       Součástí akce byla i J. Olšou a I. Adamovičem pořádaná soutěž ve znalostech sf, jejíž finále se konalo v neděli. Výsledky jsou uvedeny v příspěvku hlavního organizátora Miniconu Vládi Cibulky.
       Bitva na řece díkůvzdání byl pořad sfk Julese Verna. Obsahovala politický a hospodářský rozbor situace Lincolnova ostrova (J. Verné - Tajuplný ostrov), organizace a bojových kvalit ostrovní milice i pirátů z brigy Bystrý.
       Audiovizuální pořad Flash Gordon byl jedním z hlavních pořadů. Diapozitivy z historie kresleného seriálu (v novější podobě je u nás znám z Ohníčku jeden jeho díl pod názvem Rex Star) a na videu jeden díl mnohadílného seriálu kresleného podle komiksové předlohy. Odborným slovem obraz doprovázel V. Veverka.
       Válku světů následovala po F. Gordonovi. Byl to muzikál Jeffa Wayna „War of The Worlds“ doprovázený diapozitivy a textovými diapozitivy s překlady dialogů z anglického muzikálu. Texty přeložil Jan Pavlík, diapozitivy vyrobil Starknest. K pásmu se ještě pouštěly na videu pasáže z filmu. Tyto filmové pasáže způsobily, že jsem nepochopil účel celého monumentálního představení. Film na videu, to ano, pásmo diapozitivů s mluveným slovem nebo promítaným komentářem doprovázené vynikající hudbou muzikálu také ano, ale proč to míchat? Celkově měl ovšem audiovizuální pořad podle scénáře V. Veverky poměrně vysokou úroveň. Rozhodně vyšší, než předchozí Flash Gordon, protože k tomu se nepodařilo zajistit hudbu z filmu.
       Sobotní i nedělní program se v detailech lišily. Tak například v sobotu měl přednášku o polském fandomu pan Kasprowski (otiskneme ji v lednovém čísle) a v neděli v tutéž dobu vznikla jakási neplánovaná pauza a tak organizátoři řekli přítomnému Ondřeji Neffovi: „Prosím Tě, mluv 3/4 hodiny o něčem sf!“ (přesněji řečeno, O. Neff nám ulehčil situaci a ujal se „mluvení“ sám od sebe, za což mu dík - pozn. organizátorů). A Ondřej mluvil a mluvil, o sci-fi a stále zajímavě a nově. V tomto umění improvizovat je prostě nepřekonatelný.
       Součástí Miniconu bylo i nepřetržité promítání 16ti milimetrových kopií 13 profesionálních filmů, 11 z nich byly krátkometrážní a 2 celovečerní. Jak je zhodnotit? Dle mého názoru působilo tak trochu rušivě, neboť mnohý z návštěvníků chtěl nejprve vidět všechny filmy a pak se teprve staral, co je dále k vidění. Již mnohokrát jsme se setkali s jevem, že promítání (ať již video či bio) způsobilo starosti organizátorům akce, na níž se filmová sf předkládá. Jestli by tedy nebylo lepší, aby všechny -cony byly od filmu v jakékoli podobě oproštěny a jako náhradu pro zoufající příznivce vizuálně zpracované science-fiction byl připraven speciální Moviecon či Videocon nebo... ostatně, na názvu tak nezáleží.
       (uvedená reportáž redakce Světelných roků - Starknest byla pro Interkom místy zkrácena o pasáže, zaměřené na specifické publikum SR)

Jako DODATEK

Pro to, abychom mohli lépe zhodnotit průběh letošního Miniconu, připravili jsme pro účastníky „Knihu přáni a stížností“, do které mohli všichni zapsat své dojmy a názory, léto možnosti využilo celkem 13 lidí z celkového počtu 200 osob, tedy jen 6,5 procenta. Připomínky byly jak kritické, tak i pochvalné. Kritika se týkala především počtu programů a přestávek mezi nimi. Bylo požadováno ještě větší množství pořadů. Pochvaly se týkaly hlavně dobrého organizačního zabezpečení celé akce. Pro nás z toho vyplývá zajistit více programů, zkrátit přestávky mezi nimi na minimum a udržet si organizační kvalitu.
       Z dojmů sdělených přímo jasně převládá kladné hodnocení celé akce. Nenaplnění úplné kapacity klubů bude příště odstraněno lepší a včasnější propagací (při kapacitě 300 bylo obsazeno pouze 200 míst). Za umožnění realizace setkání přátel a příznivců vědeckofantastické literatury Minicon 85 děkujeme především
       - VŠCHT jako škole a všem jejím funkcionářům, kteří nám vyšli při pořádání vstříc
       - CSV SSM jako zřizovateli za organizační, finanční a propagační pomoc
       - OK NVP za propagační pomoc
       - OK ONV Prahy 4 za pochopení a organizační pomoc
       - MěV. SSM za organizační pomoc
       - všem ostatním, kteří nám při realizaci akce pomáhali a vyšli vstříc.
- Ladislav Cibulka, sfk TM Praha -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK