Logo rubriky
12/1985
  Cony (další) (21)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Dracon

Brno, 30. listopadu 1985 kulturní dům na Šelopově ulici
       program:
       9.15 zahájení
       9.30 film PARCON '85
       10.00 sci-fi očima malířů
       11.45 přestávka
       12.30 vernisáž výstavy Václava Houfa
       14.00 přednáška „historie sf literatury“
       14.45 kosmické lodě 2200
       16.15 beseda o klubech 55 x UFO (kreslený humor)
       16.30 dialog s vesmírem
       18.00 Krakatit
       PARCON '85 - dokumentární film o letošních Pardubicích, zhotovený sfk Aldebaran. Úroveň v celku dobrá, snad mohlo být více a delších záběrů z jednotlivých pořadů. Působil trochu rozkouskovaně, ale to bylo dáno zásobníky filmu v kameře. Komentář spolu s hudbou nahrán na mg pásce.
       sci-fi očima malířů - audiovizuální pořad brněnského studia Viking.
       1. díl: Mytologie (kresby Borise Valeja a Franka Frazetty s hudbou George Shultze.
       Tima Whita.
       Úroveň velmi dobrá - jeden z nejlepších
       2. díl: Space science fiction - obrazy pořadů setkání. Diapozitivy jsou promítány ze dvou projektorů doplněných mechanickou prolínačkou.
       vernisáž obrazů V. Houfa - úvodní slovo měl Karel Blažek a Boris Mysliveček. Výstava se skládala ze 16ti obrázů, rozdělených do tří sérií. První i se vztahovala k planetě Hyeronyma Bosche z rockové opery Dialog s vesmírem. Druhá byla tzv. kosmická a třetí všeobecná sf. vernisáž se setkala s kladným ohlasem.
       historie sf literatury - přednáška ing. Jindřicha Smékala z sfk AF 167. Velmi pěkné, poutavá, pojednávající o dobách prehistorických až do 50. let našeho století. Hlavní důraz byl kladen na tzv. „zlatý věk sf“.
       kosmické lodě 2200 - Vladimír Veverka, myslím, že není co dodat. Avšak přeci - v programovém složení Draconu se pořad zdál trochu dlouhý.
       beseda s kluby - hlavní účel tohoto bodu programu byl dramaturgický předěl mezi dvěma pořady s diapozitivy. Úroveň byla nejnižší.
       Dialog s vesmírem - rekonstrukce rockové sf opery brněnské skupiny Progres 2. Sestavil a úvodní slovo měl Norbert Holub z sfk NYX. K úplné rekonstrukci chyběly pouze filmové smyčky, které se nepodařilo zajistit. Diapozitivy byly původní a hudba byla nahrána na premiéře pořadu. velmi dobrá úroveň, použitelné i pro „nescifisty“.
       Krakatit - v hlavní roli národní umělec Karel Heger. Co víc dodávat.
       V prostoru šatny, v předsálí, bylo po celý den živo. Dopoledne zde uspořádali bratislaváci burzu knih a odpoledne se přísálí stalo střediskem klubistů, tedy „plkárnou“.
       Počet lidí, kteří navštívili první Dracon, se pohybuje kolem stovky; nedělali jsme přesnou evidenci a vstup byl volný (prozatím). Polovina z přítomných byli klubisté.
       Zastoupení podle klubů: NYX, Aldebaran, Odysseus, AF 167, Třesk, Stimm, Futurum, (Olomouc), Gemma (Boskovice), IQ 2001, Spectra, Ada, KPVF Ostrava, Březová nad Svitavou.
       První Dracon tedy proběhl a dá se říci že úspěšně (kritika se zatím neozvala).
       Doufejme tedy, že ten příští bude ještě lepší.
-Pavel Mikuláštík
sfk NYX, Brno-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK