Logo rubriky
12/1985
  (21)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Dražba, jak dál?

V jednom z minulých čísel jsme uveřejnili rozsáhlý rozbor letošní parconské dražby a návrh na novou organizaci této. Z došlých reakcí čtenářů (jimž tímto děkujeme za připomínky a nápady) jsme vybrali tu nejzajímavější od J. Žarnaye, a uvítali bychom i Váš ohlas na jeho návrh.
       ...„Plne súhlasím s tým, čo ste napísali o dražbe na Parcone, čosi s tým bolo teba robiť, lebo ináč sa takýchto podujatí zmocní kšeftári. Navrhovaný systém by mohol byť riešením, podlá mňa tu však je istá chyba lávky. A síce určenie tajnej maximálnej ceny zmení dražbu v lotériu, lebo knihu dostane ten, kto utrafí určenú sumu... Ja by som navrhoval takéto riešenie: skutočně určiť medznú (tajnú) cenu, ale iba pre predávajúceho. To, čo by vyletelo nad ňu, by zostalo organizátorom toho-ktorého podujatia, kým predávajúci, často onen nepríjemný kšeftár, by neodchádzal z dražby ako zbohatlík.
       Alebo - na Parcone sa z predajné ceny sťahovalo, ak sa nemýlim, 10%. Čo tak zmeniť percentá? Treba do 100 Kčs by sa stahovalo 10%, ale do 150 už 20%, do 200 dajme tomu 30%, kým v priepade takého Harrisona by to mohlo činiť možno i 50% aj viac. Kšeftárom by bolo odzvonené...“
       Jinak systém, navrhovaný v zmíněném článku, byl již částečně odzkoušen na Tatraconu a po zvážení došlých připomínek nyní sfk Spectra připravuje univerzální příručku pro organizátory dražeb-burz.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK