Logo rubriky
12/1985
  (21)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Aktuality

vedení sfk by si molo v adresářích doplnit také adresu nového člena kk : Miloš Podpěra, ubytovna Vltava Řež u Prahy PSČ 250 08
       v seznamu sfk si škrtněte klub č. 50 na Praze 4, anžto se tento krátce po svém vzniku pro neujasněnost koncepce a administrativní obtíže opět rozpadl.
       a aby byl ten seznam sfk zaokrouhlený, tak si namísto zaniklého klubu doplňte hned nový: Vlado Srpoň, Togliatiho 10, Bratislava PSČ 852 01.
       Klub vznikl pře svazácké organizaci n. p. Slovnaft
       U sfk Time Machine (VŠCHT Praha) si v adresáři přepište adresu z Ládi Cibulky, který letos školu končí, na nového „šéfa“: Jan Kvarda, Chemická 952, kolej Vltava Praha 4 PSČ 148 29
       Na základě dohody kk s pardubickým sfk bude na letošním Parconu pro kluby k dispozici větší počet nástěnek na nichž se budou moci návštěvníkům i ostatním klubům představit (výbornou ukázku toho, jak může takové tablo vypadat, měli na minulém pardubickém setkání trifidi z Liberce). Počítejte zhruba s rozměrem 0,5 - 1 m2 a předběžně napište do Pardubic (a raději i kk), zda lze s vaším příspěvkem počítat!
       V Ústí nad Labem bydlí jedna studentka a ta píše diplomovou práci „Prvky vědecké fantastiky v poezii“, v níž se snaží dopídit, zda existuje nějaká specifická sf poezie. Pokud jí můžete přispět nějakými ukázkami či názory, směle pište na adresu Ivona Karáskova, Stará 45a/2520 Ústí nad Labem PSČ 400 11
       SF INTERKOM - metodicko-informační materiál Klubu mladých přátel vědeckofantastické literatury „Spectra“ při ODFM Praha 8. Vychází nepravidelně, náklad 50 registre váných výtisků. Pouze pro potřebu klubu, neprodejné, neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. Za obsah odpovídá a číslo sestavil PhDr. V.Veverka
       30.12.1985
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK