Logo rubriky
2/1986
  Fandom (další) (23)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

SFK se představují:

SFK Malevil

       O myšlence založit sfk u nás ve spojeném souobcí jsem uvažoval již po prvních Parconech, kdy jsem se o existenci klubů dověděl. Začal jsem tehdy v kruhu přátel infikovat sci-fi bacil a časem vznikla sedmičlenná skupina nadšených čtenářů a fandů.
       Většina z nás pracuje v závodě Vlněna, jejíž SSM náš klub zahrnul do seznamu svých úspěchů. Scházíme se většinou na svých pracovištích a hlavní náplní našich setkání je ještě stále výměna knih a názorů na ně a informace o knihách nově vycházejících. Duše klubu příznivě nakloněna a vlastnící video nám činnost zpestřují svými filmy. Navázali jsme dobrou spolupráci s klubem Gea z Boskovic, což v praxi znamená vzájemnou účast na akcích a do budoucnosti přispívání do jejich fanzinu. Specifickým znakem našeho klubu je povinnost chovat králíky /což stejně všichni dělají/ a alespoň jednou ročně připravit program pro přátelské posezení s okolními kluby. Název klubu jsme zvolili Malevil, jednak, ze závistivého obdivu k této hospodářské usedlosti a jednak na kopci v našem okolí stojí hrad Svojanov, v podstatě přesně vypodobený v knize pana Merleho.
- František Moravec
Březová nad Svitavou č. 47, PSČ 569 02, sfk Malevil -

SFK Slovnaft

       Ďalší v plejáde sfk v ČSSR vznikol v bratislavskou Slovnafte. Skupina fanov uvažovala o náplni, činnosti a význame tohoto sfk. Základný problém, problém zriaďovateľa, bol vyriešený - je ním CZV SSM Slovnaftu. O náplni činnosti boli diskusie - nakoniec prevládol najtriezvejší názor, že význam tohto sfk by mal byť v propagácii fenoménu sf medzi širokou verejnosťou. Naše predstavy sú vlastne klasické - prednáškovou, audio-vizuálnou filmovou a literárne knižničnou formou oboznamovať záujemcov z radov verejnosti o zmysle a význame vedeckej fantastiky. Všetky tieto formy sú u nás plne realizovateľné vďaka výborným materiálno technickým podmienkam. Najvýznamnejšou častou našej klubovej aktivity budeme však považovať vydávanie fanzinu, ktorého náklad bude dostatočne vysoký, aby pokryl záujem všetkých jestvujúcich sfk v ČSSR. Nakoľko sa chceme vyhnúť obsahovej chudobe, vítané budú príspevky literárne, teoretické, kritické a recenzné prispievateľov bratislavských aj mimobratislavských. Periodicita nie je určená, ale každé číslo vyjde po naplnení našej predstavy o pestrosti a rôznorodosti príspevkov. Rozsah minimálne 25 strán A4 formátu je výzvou pre prípadných záujemcov.
       No určitým handicapom, tak ako každého novovzniknutého klubu, je relatívna neskúsenosť v tvorbe klubových programov. A to takých, ktoré by boli prijateľné pre okrajového záujemcu o sf. Privítali by sme teda spoluprácu i na tomto poli.
- Vlado Srpoň
Togliatiho 10, Bratislava 652 01, sfk Slovnaftát -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK