Logo rubriky
6/1986
  Fandom (další) (27)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

SFK se představují:

Klub NYX

       Slovo NYX má svůj původ v antické mytologii. Stáři Řekové jim označovali zhruba totéž co v současné době nazýváme Velkým třeskem.
       Sfk HYX vznikl v návaznosti na PARCON 83. Činnost klubu se však začala rozvíjet teprve koncem roku, kdy jsme získali sponzora OKVS Brno V. Do této doby se také datuje oficiální vznik klubu. Některé prameny tvrdí, že zahajovací schůzka byla v úterý 6.12.83 Nyní má klub 15 členů, kteří se pravidelně scházejí každé sudé úterý a výjimkou prázdnin.
       Klub je svým zaměřením debatní, tj. na schůzky si přicházíme popovídat o své společné lásce SF. Za dobu své existence jsme uspořádali několik besed se spisovateli a překladateli, ale hlavně se nám loni podařilo uspořádat Brněnské setkáni přátel SF - DRACON Letos na podzim připravujeme ve spolu s ostatními brněnskými kluby druhý ročník.
Jan Mikuláštík, NYX
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK