Logo rubriky
7/1986
  SF film (další) (28)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

SCI-FI FILM na našich plátnech

Šest ufonů s Cibulkou

       Diváci 25. galaktického teleprogramu mohli před nedávném sledovat premiéru filmu Šest ufonů s Cibulkou. Ty z vás, kteří nevlastní patřičný přijímač, odkazujeme do filmových archívů, kde je nožné shlédnout původní dobovou předlohu z XX. století. Stejně ředíme i těm, kteří dávají přednost fantastickému_žánru před realistickým, neboť v historickém snímku vystupují místo fádních ufonu bytosti, s nimiž si dnešní bioarchitektura dosud neví rady. Jazykovědci soudí, že se jednalo o organismy nadané určitou dávkou věděni získávaného pravděpodobně z plazmatického /?/ pokrmu zvaného med. Jen postava hlavního hrdiny zůstává stejná - slavný nestárnoucí Cibulka.
       Výkon hlavního představitele ve filmu Šest ufonů s Cibulkou byl po všech stránkách nedosažitelný. Zvláště je třeba vyzdvihnout jeho vynikající schopnost rodové transformace Cibulka-Cibulka-Cibulka. Cibulka prostě hrál, hrála a v sekvenci Cibulka-UFO dokonce i hrálo naplno, jak předepisovala obtížné ixrole. Počet rolí, které musel Cibulka zvládnout, byl skutečně variabilní, spoluherci totiž unikali do mimoprostoru častěji než povoloval scénář. Tak se stávalo, že v záběru bylo často místo Šesti ufonů najednou pět, což Cibulka řešil /-a,-o/ se svým příslovečným hereckým mistrovstvím při ztvárnění dvojrolí s využitím paralelních časů. Ze takto ušetřené trikové záběry dostalo se Cibulkovi čestné role moderátora v ekonomickém magazínu Využívejte své bioproudy.
       Cibulka prostě podal vrcholný výkon, stal se hlavním chodem celého filmu, bohužel servírovaným na diletantsky vybíraných rekvizitách. Za létající talíř ufonů výrobní značky „Henrietta“ místo scénářem předepsaného cibuláku by měl být rekvizitář anulován. Režii by prospělo uváženější obsazování dějově vyvážených rolí. Vedle Cibulky působili ostatní představitelé jako nedochucená příloha, navíc značně připálená. Jaké tedy bylo celkové vyznění filmu? Ne Šest ufonů s Cibulkou, ale Šest ufonů NA CIBULCE.
N. T.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK