Logo rubriky
7/1986
  Fanziny a časopisy (další) (28)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

STARÝ KABÁT V NOVÉM PROVEDENÍ ?

Když jsem si v Interkomu, který je datován k počátku srpna l. r., přečetl článek „Oběžný dopis“, uvědomil jsem si. Jak se některé myšlenky, které jsou sice dobře míněny, ale nejsou dostatečně uváženy, mohou po čase vracet a mást neinformované. Představy, které jsou v článku před loženy, se totiž podstatně neliší od těch, s nimiž vystoupil před třemi lety Zbyšek Hlinka, když se pokoušel založit korespondenční Klub Ijona Tichého. Že se existence takovéhoto klubu ukázala jako nereálná, bylo způsobeno mimo jiné i značně nepružnou výměnou a rychlým zastaráváním informací při větším počtu korespondentů.
       Přestože je zřejmé, že výzva plzeňské Andromedy je vedena ušlechtilým záměrem, bylo by rozumnější zabývat se otázkou výměny názorů a zkušeností mezi autory na jiné, operativnější úrovni. Domnívám se, že hojnost příležitostí k tomu poskytují oficiální CONy, kde se sice automaticky počítá s nasycením pasivních videomaniaků, ale s autory a jejich seriózními setkáními si v této souvislosti ještě nikdo hlavu vážně nelámal. A uvědomíme-li si, kam až dospěl tradiční PARCON, určený původně hlavně autorům, je takto formulovaná otázka víc než aktuální. Návrhy, předkládající podrobné řešení této otázky, jsou tedy daleko potřebnější než úvahy typu „oběžný dopis“.
Jiří Fidra, Praha 10
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK