Logo rubriky
1/1987
  (31)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

FANDOM XXX

Podobně jako u nás, ani v Sovětském svazu nemá fandom nijak dlouhou historii. Jako takový začal pracovat v letech 1980 - 1985. V té době se mu podařilo přiblížit na dosah ruky vytvoření jednotného fandomu. Byl nazván „Veliký okruh“.
       Pak ale přišel rok 1984 a s ním i problémy. Mnoho klubů se rozpadlo a teprve poměrně nedávno nastal zásadní obrat k lepšímu. V Sovětském svazu mají nyní scifisté otevřenou širokou cestu rozvoje hnutí a snad se jim i podaří propojit jejich vysněný Veliký okruh.
       Loni v dubnu se sjednotily kluby v Tbilisi pod společným názvem „Stažery“ /praktikanti/. Vydávají svůj zpravodaj jako pokračování zpravodaje klubů Hélios, který se stal sekcí klubu „Stažery“. Vychází jednou měsíčně v rozsahu 2-6 cyklostilovmných stránek. Většinu obsahu tvoří seznam vyšlých knih a povídek otištěných v novinách a časopisech. Zbytek je kalendář významných dat a zprávy o dění v klubech.
       Některé informace z tohoto zpravodaje budou Interkomem přebírány.
       Přehled fanzinů vydaných v ČSSR
       Přehled fanzinů uvádí stav přibližně k červenci 1986, tedy před seminářem o fanzinech (září '86, Vrbičany) resp. Tatraconem '86. pozn. red.
       Na semináři o fanzinech ve Slaném měl Jirka Karbusický přednášku o fanzinech vydávaných v ČSSR a o technikách jejich množení. Histogram na deváté stránce měl J. K. připravený jako ilustraci ke své přednášce. Její obsah by měl být otištěn v příštím Interkomu.
       Na osmé stránce Je přehled fanzinů sestaven tabelárně. Tabulka je převzata z „Vrbičanské drbny. Křížek u názvu označuje zaniklý fanzin.
       Své připomínky a doplňky k přehledům posílejte na adresu Interkomu. Autoři je přivítají a použijí k další práci.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK