Logo rubriky
1/1987
  Fanziny a časopisy (další) (31)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Zastavte lavinu! - (Ještě jednou k Vrbičanům.)

Vrbičany. V této vesničce si dali jednoho zářijového víkendu sraz zástupci čs. sci-fi klubů, aby pojednali o fanzinech. Nechci se zde věnovat komplexnímu hodnocení setkání, bylo tak učiněno osobami povolanějšími.
       Neodpustím si však poznámku k jedné zarážející skutečnosti. Celé sezení celkem jasně ukázalo, kam dospěl náš fandom. Potěšující je pronikání sci-fi do podvědomí veřejnosti. Také stupeň profesionalizace je rok od roku vyšší. Bohužel i v tom negativním směru. A tady bych se chtěl zastavit. S profesionalizaci úrovně mnohých fanzinů přichází i profesionální nešvary. Tedy nešvar zvaný peníze. Předesílám, že z celého problému vyjímám Ikárii XB, proti jejímuž obsahu a formě nemá snad nikdo vážnější výhrady. Ve Vrbičanech se však objevily dva fanziny z těch běžných, za něž jejich vydavatelé požaduji peníze. Nejprve jsem si všiml čelákovického Laseru. Když jsem si ho prohlédl blíž (hlavním lákadlem bude zřejmě 2010-Odyssea), povzdechl jsem si a zaplatil deset korun. Mráz se mi však prošel po zádech, když totéž o placení pronesl zástupce pražského klubu Solaris. Uvědomil jsem si, že tak vypadá zrod laviny. I když oba jmenované fanziny mají solidní úroveň, je dost lepších, které na nic takového nepomyslely a pevně věřím, že ani nepomyslí. Rozhodně nikoho nechci podezírat z touhy po zbohatnutí. Ale proč vydávat fanzin za každou cenu, když pro to nejsou ty nejvhodnější materiální podmínky. Někde jinde to mají třeba lehčí. Nešlo by se tedy dohodnout? Zkusit posílat už sestavený kvalitní materiál jinému „vydavatelství“? Je naše škoda, že se ve Vrbičanech tato otázka uzavřela jen pokrčením ramen. Zatím probíhala výměna fanzinu za fanzin. Můžu tedy říct, že za hodnotu fanzinu odeslaného dostávám alespoň přibližně hodnotu fanzinu přijatého. To je ovšem poslední hledisko, které by mělo být bráno v úvahu. Prvotní by měla být otázka vztahů, které se zatím mezi kluby i jejich členy (a ta i v oblasti fanzinů) zakládaly na přátelství a zájmu o sci-fi.
       A tak se teď děsím dalšího setkáni. Aby se na něm u celkové charakteristiky jednotlivých časopisů neuváděla i cena.
Pavel Stanke, SF klub Opava
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK