Logo rubriky
3/1987
  (33)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

ZPRÁVY ze SAN MARTINA

Z burzy:

       Sir V. V. založil novou banku nazvanou Bank of Lískovka, aby mohl způsobit pád Urquelu, Direcktu a Kreditu.
       Neměla by se nad tím odpovědná místa zamyslet? 22.2

Z přístaviště:

       Právě přistály lodě z Veverkistanu s nákladem oříšků. Zlé prognózy z 22.2. se potvrdily.

Z tržiště:

       Návštěva seňora K. J. z Černoděrska na místním tržišti způsobila nedostatek lahvového piva.

Z vyšších kruhů:

       Ministerský předseda Velké Villoidie doc. M. H. Drch. prohlásil: „Jsem svobodná matka!“ /blíže viz 86/7 /

Z tiskárny:

       Podle posledních zpráv s. Nejedlý z P. 10 vyvinul nový druh papíru - JEDLY. Od ostatních druhů papíru se vyznačuje tím, že se na něm bude tisknout SF Villoidus /chtěje se alespoň trochu přiblížit LASERU/ a že ho lze požívat. Papír nelze oběd-dnat /ani za DYRECKTY/!!!

Ze svatebních síní:

       Shodou okolností se 11. 4. 1987
       žení dva „blázni“ ... Jsou to: Martin Sedeke z Terry a Pavel Císař z Teplic
       Upřímnou soustrast!
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK